X
Annons
X

”Primärvården kan tackla psykiska ohälsan”

Läs mer om Psykiatriska vården
Debatten om hur samhället ska kunna hjälpa människor med psykisk ohälsa går vidare. Dagens artikel argumenterar för att primärvården klarar att hjälpa många om vårdcentraler skulle kunna skapa bättre samarbeten mellan olika yrkesgrupper.
Debatten om hur samhället ska kunna hjälpa människor med psykisk ohälsa går vidare. Dagens artikel argumenterar för att primärvården klarar att hjälpa många om vårdcentraler skulle kunna skapa bättre samarbeten mellan olika yrkesgrupper. Foto: Jessica Gow/TT

Människor som har sökt hjälp för psykisk problematik inom primärvården har alldeles för sällan fått snabb och effektiv behandling. En undersökning i Stockholms läns landsting 2011 visade exempelvis att mindre än 10 procent av dessa patienter över huvud taget får psykosociala insatser av psykolog, kurator eller psykoterapeut. Ofta har medicinering och sjukskrivning varit den enda vårdinsats som har erbjudits.

Debatten om hur samhället ska kunna hjälpa människor med psykisk ohälsa går vidare. Dagens artikel argumenterar för att primärvården klarar att hjälpa många om vårdcentraler skulle kunna skapa bättre samarbeten mellan olika yrkesgrupper.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X