Aktieanalys

Björn Rydell: Pricer: Fortfarande prisvärd?

2018 var ett genombrottsår för prismärkningsföretaget Pricer som passerade en miljard i försäljning. I går släppte bolaget rapporten för det första kvartalet 2019. Omsättnings- och resultattillväxten fortsätter i hög takt. Hur ser utsikterna ut framåt och är aktien fortfarande köpvärd?

Uppdaterad
Publicerad
Pricer säljer elektroniska hyllkantsetiketter. Den amerikanska elektronikkedjan Best Buy är Pricers största kund och var en stor anledning till den höga försäljningstillväxten ifjol. Best Buy utgjorde 28 procent av försäljningen motsvarande 332 Mkr under fjolåret.
Pricer säljer elektroniska hyllkantsetiketter. Den amerikanska elektronikkedjan Best Buy är Pricers största kund och var en stor anledning till den höga försäljningstillväxten ifjol. Best Buy utgjorde 28 procent av försäljningen motsvarande 332 Mkr under fjolåret.

Pricer (12,22 kr) utvecklar och säljer elektroniska hyllkantsetiketter till butiker värden över. Lösningarna hjälper butikerna att förbättra tidskrävande och personalintensiva processer. Samtidigt som rätt prisinformation säkerställs och konsumenternas köpupplevelse förbättras.

Bolaget har totalt över 190 miljoner installerade etiketter i cirka 16 500 butiker världen över. Pricer grundades i Uppsala 1991, av Erik Danielsson tidigare chef på läkemedelsbolaget Pharmacia, och börsnoterades 1995. Koncernen har idag cirka 125 anställda.

I går redovisade Pricer rapporten för årets inledande kvartal. Några utvalda siffror finns nedan.

Pricer Q1 2019 Q1 2018
Orderingång 208 Mkr 189 Mkr
Tillväxt 10% 0%
Orderbok 169 Mkr 143 Mkr
Tillväxt 18% 39%
Omsättning 262 Mkr 180 Mkr
Tillväxt 46% 3%
Bruttomarginal 29,1% 27,4%
Rörelseresultat 17,6 Mkr 9,0 Mkr
Rörelsemarginal 6,7% 5,0%
Vinst per aktie 0,18 kr 0,05 kr

Pricer inleder året starkt med hög tillväxt (+46 procent) och i princip fördubblat rörelseresultat (+96 procent) jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen drevs av ett stort antal ordrar från flera kunder med bred geografisk spridning. Det är positivt. Pricer är i behov av att diversifiera kundbasen ytterligare och därmed minska beroendet av stora enskilda ordrar.

Orderingången under kvartalet ökade med 10 procent. Exklusive positiva valutaeffekter var orderingången i stort sett oförändrad (+ 1 procent) jämfört med fjolåret.

Efterfrågan av Pricers system beskrivs som ”oförändrat hög”. Bolaget har en fortsatt hög marknadsaktivitet med ett ökat antal kunddialoger och ett flertal nya pilotinstallationer. Införsäljningsprocessen innefattar ofta att kunderna först genomför mindre pilotinstallationer för att sedan eventuellt göra en större utrullning.

Nedan följer en sammanställning på hur bolagets intäkter har utvecklats på kvartalsbasis under de senaste åren.

2018 var ett framgångsrikt år för Pricer, till och med det bästa under koncernens snart trettioåriga historia. Försäljningen ökade med hela 44 procent jämfört med 2017 och uppgick till knappt 1,2 miljarder kronor.

Bruttomarginalen sjönk däremot till 22,8 procent (26,1). Detta till följd av flera större utrullningar till amerikanska elektronikkedjan Best Buy. Rörelseresultatet förbättrades och steg till 89 Mkr (56). Tillväxten var, som diagrammet ovan visar, väldigt stark under det andra halvåret då leveranserna till Best Buy genomfördes.

På längre sikt har försäljningen ökat men med en del variationer mellan enskilda år. Den underliggande affären har uppvisat en ganska stabil tillväxt medan större enskilda orders får stor inverkan.

Kommer Best Buy göra ytterligare beställningar och kan Pricer upprepa framgången med flera andra stora kedjor?

Det är väldigt svårt att avgöra när eller om Best Buy lägger fler beställningar. Rimligtvis är det mer en fråga om när i tiden det sker, än att de inte skulle göra ytterligare beställningar. Best Buy har enligt vår uppskattning installerat Pricers etiketter i cirka 200 butiker av elektronikkedjans mer än totalt 1 000 butiker. Sannolikheten för att utrullning sker i alla butiker är enligt vår bedömning hög, men man vet ju förstås aldrig.

Bäst teknik vinner?

Om man ska tro Pricer så är det så. I vissa upphandlingar är kunderna ”endast” ute efter funktionen med prisuppdateringar, dessa upphandlingar tenderar då att bli rejält prispressade. Differentieringen ligger i att kunna erbjuda ett snabbt, pålitligt och skalbar system med ytterligare funktionalitet som underlättar och sparar tid och pengar för personalen i butikerna.

Prispressen är alltså ett faktum i branschen. Bruttomarginaltrenden är därav ingen rolig läsning. För tio år sedan hade Pricer en bruttomarginal kring 40 procent. Senaste fem åren har den pendlat mellan 22 - 28 procent. I första kvartalet 2019 var bruttomarginalen 29,1 procent (27,4).

Marginalen varierar dock mellan enskilda kvartal beroende på produktmix, valutakurseffekter och komponentpriser. Under 2018 rådde det komponentbrist i elektronikindustrin vilket ökade prisbilden på komponenterna och därmed satte press på bruttomarginalen. Ökningen av bruttomarginalen under Q1 2019 mot föregående år berodde mest på positiva valutakurseffekter och gynnsammare komponentpriser.

Större utrullningar innebär prispress. Bolaget kommenterar givetvis inte lönsamheten på enskilda kontrakt men av bruttomarginalutvecklingen att döma var marginalen på Best Buy-kontrakten inte särskilt hög. Uppskattningsvis runt 15 procent, kanske till och med ännu lägre. En orsak är att etiketterna till hemelektronikkedjan är större än ”vanliga etiketter” i exempelvis en matbutik, eftersom mer information av varan behövs finnas med. Marginalen blir därav lägre per enskild etikett.

Nedan följer våra prognoser på hur de närmaste åren kan utvecklas.

Pricer
Börskurs: 12,22 kr
Antal aktier (miljoner): 110,5
Börsvärde: 1 350 Mkr
Nettokassa: 167 Mkr
VD Helena Holmgren
Styrelseordförande Bernt Ingman
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 1 195 1 100 1 232 1 380
- Tillväxt 44,3% -7,9% 12,0% 12,0%
Rörelseresultat 89 85 97 110
- Rörelsemarginal 7,5% 7,7% 7,9% 8,0%
Resultat efter skatt 87 64 74 84
Vinst per aktie 0,79 0,58 0,67 0,76
Utdelning per aktie 0,60 0,60 0,60 0,60
Direktavkastning 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%
Avkastning på eget kapital 12% 8% 9% 10%
Operativt kapital/omsättning 25% 26% 27% 28%
Nettoskuld/EBIT -1,9 -3,0 -2,2 -1,6
P/E 15,4 21,1 18,2 16,1
EV/EBIT 13,3 14,0 12,2 10,7
EV/Sales 1,0 1,1 1,0 0,9

Tittar vi på diagrammet en bit upp i analysen så har försäljningen, som vi tidigare skrev, varierat en del mellan enskilda år. Vårt huvudscenario är att historien upprepar sig och att Pricer därmed minskar försäljningen något under 2019 jämfört med 2018. Beakta då att vi inte räknar med någon större order från Best Buy.

Tror man att Best Buy gör större beställningar redan under 2019 så skall man snarare kika på vårt optimistiska scenario nedan.

I huvudscenariot räknar vi också med att bruttomarginalen förbättras något under 2019 relativt fjolåret då storordern från Best Buy ifjol inte belastar marginalen på samma vis. En annan trend är också att bruttomarginalen på initiala kontrakt ofta är något längre men förbättras på sikt. Orderboken vid utgången av första kvartalet 2019 var 169 Mkr mot 143 ifjol.

En multipel om 12 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på 20 procent i huvudscenariot.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2020E EV / Ebit 2020E EV / Sales 2020E Ebit-marginal 2020E % Årlig tillväxt i omsättning 2019-2021 %
Pricer 37,5 18,2 12,2 1,0 7,9 12,0
SES Imagotag 18,6 26,7 17,9 1,3 7,4
Tomra Systems 74,8 38,7 29,7 4,0 13,6 4,4
ITAB -35,5 13,2 14,1 0,8 5,5 1,1
Fagerhult -9,9 16,1 12,5 1,6 12,4 6,6
Gunnebo -4,9 8,6 9,7 0,6 6,5 2,3
Genomsnitt 13,4 20,3 16,0 1,6 8,9 5,3
Källa: SvD Börsplus / Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2020E Förväntad rörelsemarginal 2020E Förväntad årlig tillväxt 2019-2021

I vårt optimistiska scenario räknar vi med att Best Buy rullar ut etiketter i samtliga av kedjans butiker under de kommande åren samtidigt som flera andra kunder och marknader går bra. Då är uppsidan i aktien stor.

I det pessimistiska scenariot fortsätter försäljningen att vara slagig samtidigt som prispressen får tydlig effekt på såväl brutto- som rörelsemarginal.

Börsplus slutsats

Pricer har en stark position, uppskattningsvis 20–25 procents marknadsandel (bolagets egna bedömning) på en intressant global tillväxtmarknad. Dessutom har bolaget en stor installerad bas (190 miljoner etiketter) som ger upphov till ersättningsförsäljning (utbyte av gamla etiketter) och därmed i någon mån återkommande intäktsströmmar.

Bolaget har även en fin balansräkning med en nettokassa som möjliggör utrymme för förvärv. Styrelsen verkar, enligt vår uppfattning, dock mer inne på att växa organisk än att göra något förvärv. Förvärvsspåret skulle då sannolikt bli aktuellt för att komplettera produktportföljen med någon ny produkt och/eller teknik. Pricer är för övrigt ett av få lönsamma bolag inom ESL-industrin.

I den negativa vågskålen finns den ständiga prispressen och teknologirisken. Mycket hänger alltså på bruttomarginalutvecklingen. Ett annat minus är avsaknaden av en tydlig huvudägare. Pricer har dessutom genomfört en handfull Vd-byten de senaste åren, vilket sällan är positivt.

Tycker man att ovan nämnda möjligheter överväger riskerna så är det nog inte fel att köpa en post. Aktien har dock gått bra och om Pricer inte får någon större order så finns risken att omsättning och resultat minskar i år, då blir aktiekursutvecklingen sannolikt inte lika rolig. Vi sänker därmed vårt tidigare köpråd till neutral med brasklappen att fler beställningar från Best Buy kan få rejäl fart på kursen.

Pricer tio största ägare Andel
Avanza Pension 11,1%
Göran Sundholm 10,2%
Nordnet Pensionsförsäkring 6,23%
Mertiva Aktiebolag 5,46%
Lars Ingvarsson 3,15%
Thomas Krishan 2,88%
Dimensional Fund Advisors 2,78%
Hans Granberg 2,16%
Danica Pension 2,07%
Theodor Jeansson 1,72%
Källa: Holdings per den 31 mars 2019

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Pricer säljer elektroniska hyllkantsetiketter. Den amerikanska elektronikkedjan Best Buy är Pricers största kund och var en stor anledning till den höga försäljningstillväxten ifjol. Best Buy utgjorde 28 procent av försäljningen motsvarande 332 Mkr under fjolåret.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X