Prevas vänder till vinst

IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 0,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016 (-2,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (-0:22).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Nettoomsättningen uppgick till 191 miljoner kronor (183).

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (-3,9) och rörelsemarginalen var 0,4 procent (-2,1).

Annons
Annons
Annons