Annons

Prestige går före liv när cancerklinik läggs ned

Minst 100 personer per år kommer att dö i förtid när Uppsala Cancer Clinic tvingas stänga. Istället för att värna kompetens vid behandlingen av patienter med bukhinnecancer - vilket gör skillnad mellan överlevnad och död – är det andra prioriteringar som får gälla. Ansvaret vilar tungt på ledningen för Akademiska Sjukhuset, politikerna i Uppsala läns landsting och ansvariga vid Sveriges kommuner och landsting. Det skriver överläkare Anders Holtz och professor Lars Påhlman.

Under strecket
Publicerad

I Sverige drabbas cirka 400 patienter årligen av bukhinnecancer. Genom ett omfattande kirurgiskt ingrepp kombinerat med cellgift i buken vid operationen har prognosen förbättrats radikalt vid denna sjukdom och numera överlever cirka 60 procent av patienterna i minst 5 år. Eftersom sjukdomen vid upptäckt är spridd i bukhålan var utsikterna för framgångsrik behandling tidigare mycket dåliga. Den avancerade kirurgiska metod som förändrat prognosen infördes i Sverige och UAS för drygt 10 år sedan av undertecknad, Lars Påhlman. Trots de mycket goda resultaten valde man vid kirurgdivisionen på grund av resursbrist att nedprioritera denna verksamhet.

Sveriges mest erfarne kirurg inom området – dr Haile Mahteme – valde då att 2012 starta den privata Uppsala Cancer Clinic (UCC). Man hade ett enda mål för ögonen nämligen att förlänga och rädda liv på patienter med bukhinnecancer. Lokaler hyrdes av Uppsala Läns landsting (ULL) och vissa tjänster köptes av Uppsala Akademiska sjukhuset (UAS). Allianspolitikerna i landstinget var positiva till etableringen. Man tillgodosåg nu behoven hos denna speciella grupp av svårt sjuka patienter. På grund av att kompetens saknades i hela Sverige och dr Mahtemes goda namn remitterades patienter från hela landet till UCC.

Annons
Annons
Annons