”Var vaksam även på symtom i mage och tarm”

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsenoch Karin Tegmark-Wisell, chef för avdelningen mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten.
Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsenoch Karin Tegmark-Wisell, chef för avdelningen mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Jessica Gow/TT

67 nya dödsfall har registrerats senaste dygnet i coronapandemins spår. Folkhälsomyndigheten meddelade under en pressträff på fredagen att antalet nya fall är på en fortsatt stabil nivå. Mildare symtom som stack ut i en Stockholmsundersökning var luktbortfall, smakbortfall och även diarré.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Foto: Jessica Gow/TT
Annons

Medverkar gör Karin Tegmark-Wisell, överläkare och chef för avdelningen mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Även generaldirektör Sofia Wallström vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO deltar.

Karin Tegmark-Wisell inleder och ger en överblick kring det globala läget. Det är nu 145 000 döda i världen, med cirka 2,1 miljoner smittade.

– Vi har fortsatt fler fall i Europa och i USA och det är bara toppen på isberget, säger Karin Tegmark-Wisell.

I Sverige handlar det om 13 216 fall totalt, och lite över tusen personer som vårdats eller vårdas på intensivvårdsavdelningar runt om i landet. Antalet avlidna uppgår till 1 400 personer – 67 nya dödsfall har registrerats senaste dygnet.

– Det är fortsatt många antal avlidna per dag även om vi ser en viss avmattning, säger Karin Tegmark-Wisell.

Hon övergår nu till att tala om den nya nationella strategin för att testa fler för covid-19.

– Det handlar om att säkerställa behov av test och analys. Kapaciteten stärks för att hindra bortfall av personal som är viktiga för samhällskritisk verksamhet.

Annons
Annons
Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Foto: Jessica Gow/TT

Målet är att Sverige har en uthållig och robust kapacitet kring provtagningen, främst för sjukhus- och omsorgspersonal. Syftet är också att få en bättre bild av spridningen i samhället.

– När vi utökar testerna får det inte skapa undanträngningseffekter för de som kräver vård, säger Karin Tegmark-Wisell.

– Det här handlar inte om masstestning för hela befolkningen, säger hon.

Hon säger att även om Folkhälsomyndigheter ser en ”utplaning” av antalet fall så bör alla i samhället fortsätta förhålla sig till restrektionerna – att stanna hemma vid symtom är viktigast. I det ingår att avstå sociala sammanhang med flera personer, och onödiga resor.

Karin Tegmark-Wisell säger att det är viktigt att beakta även mycket milda symtom. Hon hänvisar till en undersökning i Stockholm som visade att alla i den positiva gruppen uppvisat symtom, där vissa symtom stack ut. Luktbortfall, smakbortfall och diarré fanns i högre grad hos de positiva fallen exempelvis.

– Man ska vara vaksam även på symtom kopplat till mag-tarmkanalen. De symtom vi främst haft att luta oss mot är de som uppvisats på sjukhus och inte de mer milda, säger hon.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Foto: Jessica Gow/TT

Olivia Wigzell vid Socialstyrelsen säger att antalet vårdplatser ligger på 1072 i dagsläget. Antalet intensivvårdare har inte ökat markant även om huvuddelen av de som får intensivvård i Sverige idag är covid-19 patienter.

Annons
Annons

– Många planerade ingrepp och besök har skjutits på framtiden, säger Olivia Wigzell.

Hon säger att inköpen av skyddsmaterial och den inhemska produktionen fortsätter.

Generaldirektör Sofia Wallström på Inspektionen för vård och omsorg säger att de arbetar med nationella riskbilder och signaler som de fått från verksamheterna, exempelvis inom äldrevården.

– Vi har flera signaler om risker i samband med covid-19, och de ökar. Det gäller bland annat vårdhygien. Det står klart att läget ändrar förutsättningarna för att ge säker omsorg.

Hon säger att det som sticker ut är riskindikationerna inom äldrevården och att ungefär 65 procent av signalerna är av allvarlig karaktär.

– Vi vet att det är svårt att ge en god omsorg i dessa tider, men vi vill verkligen understryka hur viktigt det är med hygienrutiner, säger Sofia Wallström.
IVO:s insatser görs digitalt eller över telefon, och de undviker platsbesök.

SvD ställer en fråga till Karin Tegmark-Wisell gällande kunskapsbilden om immunitet – blir en person immun efter smitta och i så fall hur länge?

Karin Tegmark-Wisell säger att WHO jobbar med den här frågan och att man inhämtar kunskap från Kina, men att man räknar med minst ”ett visst skydd en kortare period”. Kunskapen om immunitet ökar hela tiden.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons