X
Annons
X

Mattias Hessérus: Pressetiska ideal krockar med medieklimatet

När drevet har gått, när någon har löpt gatlopp i pressen och hans eller hennes namn av oklara skäl och kanske för lång tid framöver har svärtats ned, följer som vore det en del av medielogiken själv en medieetisk debatt. Det är då det talas om att "rutiner bör ses över" och att "misstag i arbetet" inte får upprepas. Och så ordnas det en diskussion på Publicistklubben. För en utomstående kan chefredaktörers försvar för uppenbart oetiska publiceringar uppfattas som cyniska och sökta. Ord som "allmänintresse" och "publiceringsplikt" klingar falska när en oskyldig pekats ut som mördare eller när ett brottsoffer hängts ut i pressen.

Det är inte svårt att under de senaste åren hitta exempel på publiceringsbeslut som rimmar illa med god pressetik. Men trots det är Sverige ett land där medieetik sedan tidigt 1900-tal har varit en viktig fråga för mediebranschen. Självsanering har varit den rådande principen och debatten om hur god journalistik ska se ut har varit levande - och är det fortfarande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X