Annons

Pressat arbetsliv är som gjort för mobbarna

Mobbning och trakasserier på arbetsplatser är ett växande problem – inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Följderna för den som blir utsatt är ofta katastrofala. Varför denna olyckliga utveckling? Vår kultur ger allt större utrymme, och kanske skapar allt fler, individer som är beredda att trampa på lik för att nå sina egoistiska mål, menar den den franska psykiatern Marie-France Hirigoyen. Hennes bok om detta har legat på topplistorna i flera europeiska länder.

Publicerad

Illustration: Guje Engström

En förlöjligande kommentar. En föraktfull blick. En vägran att kommunicera. Mobbningen i arbetslivet har ökat kraftigt under hela 1990-talet. I den senaste stora arbetsmiljöundersökningen svarade hela nio procent av de yrkesarbetande att de varit utsatta för personlig förföljelse av en chef eller kollega någon gång under det senaste året.
Och det här är inget unikt för Sverige. Trenden ser liknande ut i övriga Europa - vilket inte alls förvånar den franska psykiatern och psykoanalytikern Marie-France Hirigoyen.
I dagens samhälle är det den starkes rätt som gäller, konstaterar hon i den uppmärksammade boken Vardagens osynliga våld - om mobbning och psykiska trakasserier (Natur och Kultur) som nyligen kom ut i Sverige.

Annons
Annons
Annons
Annons