X
Annons
X

Pressade priser ger usel tolkning

Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola läggs ned tills vidare (se SvD den 8 och 12 maj). Södertörn är inte ensamt. Till sommaren upphör Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Det har sedan 1986 haft särskilda statsanslag för övergripande ansvar för tolk- och (fack)översättarutbildning i Sverige. Arbetet sprids nu ut, på och utanför universitetet. Två farhågor: En samlad kompetens urholkas. Och universitetets tolk- och översättarutbildning undermineras om den ska fungera enligt gängse marknadsmodell för universitetsämnen.

Feltänkta marknadsmodeller drabbar ofta översättning och tolkning. Duktiga tolkar finns, auktoriserade av Kammarkollegiet. Men myndigheterna upphandlar fleråriga tolktjänster från stora tolkförmedlingsföretag. De pressar priset, vinner upphandlingarna och förmedlar underbetalda okvalificerade tolkar. Domstolsverket larmade i en rapport förra året om avbrutna rättegångar och förlorad rättssäkerhet på grund av usel tolkning.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X