Annons

Presentera en krisplan, Borg

Som ett led i en pragmatisk, förtroendebyggande politik borde finansminister Anders Borg lägga fram en krishanteringsplan som klargör huruvida regeringen kommer att prioritera ansvarslinjen eller arbetslinjen i ett tuffare ekonomiskt klimat, skriver Christian Westerlind Wigström, nationalekonom.

Under strecket
Publicerad

Kommer finansminister Anders Borg att föra en expansiv eller återhållsam finanspolitik när ekonomin saktar ner? Med starka statsfinanser och en sjunkande arbetslöshet kan det verka som om vi borde slappna av och låta Borg sköta ekonomin. Det brukar ju bli bra. Men detta underskattar behovet för företag och hushåll att kunna planera för framtiden.

Nästa år kommer tillväxten att bromsa in rejält. Konjunkturläget därefter är mycket osäkert. Om Sverige skulle hamna i ekonomisk recession så räcker det inte med att veta att staten har fulla kistor. För att kunna fatta beslut om bolån och anställningar behöver vi också veta hur dessa pengar kommer att användas. Som ett led i en pragmatisk, förtroendebyggande politik borde Borg lägga fram en krishanteringsplan som klargör huruvida regeringen kommer att prioritera ansvarslinjen eller arbetslinjen i ett tuffare ekonomiskt klimat. För närvarande skickar regeringen ut blandade signaler.

Annons
Annons
Annons