Annons
X
Annons
X

Premiepensionen gör många till förlorare

Premiepensionen har inte utvecklats som det en gång var tänkt – att bli en guldkant på gamla dagar. Nu visar det sig att systemet inte bara ger en usel avkastning, utan det får även underkänt av spararna, skriver Sam Sandberg, förbundsordförande för SKPF.

[object Object]
Idén och ambitionerna med premiepensionssystemet har inte infriats, skriver Sam Sandberg, SKPF. Foto: MAJA SUSLIN/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | PENSIONERNA

Det nuvarande systemet skapar osäkerhet och leder till låga pensioner, där alla sparare är förlorare. De enda vinnarna är fondförvaltarna.
Sam Sandberg

Sverige berömmer sig av att ha ett robust och stabilt pensionssystem. Det är nog riktigt när det gäller finansieringen av systemet – däremot är det sämre med utbetalningarna av pensionen. När dagens system infördes utfästes att pensionerna skulle följa inkomstutvecklingen i samhället. I dag kan vi konstatera att systemet inte klarar av att ge uthålliga pensioner, som följer inkomstutvecklingen.

Särskilt gäller det premiepensionen – ett tvångssparande, där spararen står för all risk. Även om den är den mindre delen av det allmänna pensionssystemet handlar det om betydande belopp. För närvarande förvaltas cirka 460 miljarder i premiepensionsfonderna med en tillväxttakt på ungefär 33 miljarder årligen.

Annons
X

Det har gått 17 år sedan premiepensionssystemet infördes och 12 år sedan spararna fritt fick investera sina premiepensionsmedel. Det är en tillräckligt lång tid för att på allvar utvärdera systemet. SKPF presenterar i dag en rapport, som visar på bristerna i systemet.

• Låg avkastning på investeringarna. Den genomsnittliga avkastningen sedan starten är i dag cirka 1,9 procent över inflationen – ett inte så imponerande resultat. Då ingår avkastningen då staten har hand om avgifterna innan de överförs till fonderna. Räknas endast avkastningen under den tid, då spararna själva får placera sina medel och stå risken för investeringarna, sjunker avkastningen under inflationen. Hade systemet i stället varit en del av inkomstpensionssystemet före år 2009 hade aldrig den automatiska balanseringen – ”bromsen” – utlösts åren 2010 och 2011. Utan ”broms” och med normal omräkning hade både pensionssparandet och utbetalda pensioner varit högre, en överlägsen avkastning jämfört med nuvarande utfall.

• Alltför många fondalternativ. Från starten år 2000 ingick drygt 450 fonder, som nu har vuxit till drygt 800 stycken. Det stora antalet fonder gör systemet oöverblickbart för spararna att göra överlagda val.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • För lite intresse och engagemang i fondval. Trots alla informationsinsatser för att få spararna att aktivt välja fonder avstår nära hälften av spararna (drygt 46 procent) från att välja. Ytterligare nära en tredjedel av spararna (drygt 31 procent) har bara gjort ett första val. Räknar man även med de sparare som anlitar förvaltningstjänster, då någon annan placerar medlen, är det över 7 av 8 sparare, som inte tar aktiv del i systemet. Av nya sparare är det mindre än 2 procent som placerar sitt sparande.

  Rapporten redovisar också en enkätundersökning, där TNS-Sifo har undersökt ett representativt urval under 65 år vad de vet om sin premiepension och om de vill behålla systemet eller inte.


  Stor kunskapsbrist om fonderna
  och fondbyten. Undersökningen visar att de flesta vet mycket lite om sitt tvångssparande. Allvarligast är att så många unga inte har någon kunskap om själva fonderna (84 procent) och att de flesta (över 70 procent) inte ens vet hur man byter fonder. Det är de unga, vars pension i högre utsträckning kommer att bestå av premiepension, än de äldre, vars premiepension kommer att vara en betydligt mindre andel av pensionen.

  • Lågt förtroende för pensionsformen. När det gäller frågan om spararen ville behålla dagens premiepensionssystem eller inte var det endast cirka 20 procent som ville behålla systemet medan 55 procent vill införliva systemet med det allmänna inkomstpensionssystemet och 25 procent vet inte. Det visar på en allvarlig brist på förtroende för ett tvångssparande.

  Sammantaget ger rapporten en entydig bild. Idén och ambitionerna med premiepensionssystemet har inte infriats. Det nuvarande systemet skapar osäkerhet och leder till låga pensioner, där alla sparare är förlorare. De enda vinnarna är fondförvaltarna.

  SKPF har tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna tidigare krävt att premiepensionssystemet ska avvecklas. Vår rapport visar varför och stärker oss i vår övertygelse. Avvecklandet av systemet måste givetvis ske så att den enskilde spararens behållning ingår i dennes individuella pensionskonto.

  Politiska företrädare börjar nu ta intryck av premiepensionens mediokra resultat och svaga förankring hos spararna. Vi hoppas att vår rapport kan bidra till en konstruktiv debatt om premiepensionens framtid.

  SAM SANDBERG

  förbundsordförande SKPF, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund

  Hela rapporten finns att läsa
  här.

  Annons
  Annons
  X

  Idén och ambitionerna med premiepensionssystemet har inte infriats, skriver Sam Sandberg, SKPF.

  Foto: MAJA SUSLIN/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X