Annons
X
Annons
X

”Premie skulle få fler att skrota äldre bilar”

Majori­teten av de som dödas i trafiken färdas i bilar som är tio år eller äldre. I stället för att lappa och laga gamla bilar borde samhället uppmuntra att skrota de sämsta, skriver Bertil Moldén, Bil Sweden.

Foto: Marcus Ericsson/TT

DEBATT | SKROTNINGSPREMIE

En modernisering av den 50 år gamla svenska besiktningsordningen är på sin plats.

I dag besiktigas nya bilar efter tre år. Andra besikt­ningen sker efter ytterligare två år, och därefter är det varje år som gäller. I andra ­länder fungerar processen annorlunda. Detta vill nu EU harmonisera och en ny europeisk modell har utretts av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen. Enligt EU-direktivet ska besikt­ningen ske fyra år efter det att bilen tagits i bruk och sedan med två års mellanrum. Norge och Danmark har redan detta intervall sedan flera år tillbaka och det fungerar utmärkt. Transportstyrelsens förslag innebär att varannan besiktning för äldre bilar slopas.

Transportstyrelsen har också fått i uppdrag att studera trafiksäkerheten och miljöpåverkan i de ­länder i Europa som har längre intervaller mellan besiktningarna. Fordonstillverkarna har sedan decen­nier arbetat med att ta fram lösningar på miljö- och säkerhets­problemen. De skadliga utsläppen från en personbil från mitten av 1970-talet motsvarar utsläppen av hundra nya personbilar. Koldioxidutsläppen från nya bilar har också minskat kraftigt, från 244 gram per kilometer år 1978 till 131 gram per kilo­meter år 2014, vilket är en minskning med 46 procent. ­

Annons
X

Bilarna har dessutom blivit mycket säkrare. Genom integrerade säkerhetslösningar i bilarna som exempelvis antisladd och nödbromssystem har olyckor förmildrats eller helt kunnat undvikas. Vidare kan dagens intelligenta bilar indikera när service behövs eller när något är fel.

Moderna bilar behöver ett ­modernt regelverk och en modernisering av den 50 år gamla svenska besiktningsordningen är på sin plats. Men det är viktigt att inte trafiksäkerheten äventyras om äldre bilar inte besiktigas lika ofta. Detta nya ­system föreslås införas stegvis under 2018–2022 och till dess kommer bilarna att bli säkrare och ännu mer hållbara.

Samtidigt visar statistik från Trafikverket att majori­teten av de som dödas i trafiken färdas i bilar som är tio år eller äldre. All statistik visar på att det är så kallade ”busbilar” – ej besiktigade, oftast med körförbud, förare utan körkort, föraren oftast påverkad – som orsakar dessa olyckor. Det finns två sätt att bli av med detta problem:

1. Öka antalet flygande besiktningar vid vägkanten vilket fångar upp dessa busbilar som sedan många år flugit under statens kontrollradar.

2. Skrota bort ”gammelbilarna”. ­Antalet döda och svårt skadade i trafiken skulle, ­enligt Trafik­verkets beräkningar, minska med 700 personer varje år om samtliga bilar äldre än tio år skrotades. Drygt 3,7 miljoner bilar besiktigas varje år, varav drygt en miljon underkänns. I stället för att lappa och laga dessa gamla bilar skulle samhället uppmuntra att skrota de sämsta bilarna genom att införa en tidsbestämd skrotningskampanj – veteranbilar och samlar­bilar skall exkluderas i detta sammanhang.

Just nu rullar cirka 185 000 bilar som är av 1988 års modell och äldre, vilket innebär att dessa bilar saknar katalysatorer och säkerhetshöjande utrustning ­såsom airbag, antispinn med mera, vilket påverkar arbetet med Nollvisionen (att ingen ska dö eller bli svårt skadad i trafiken) mycket negativt.

**Finansieringen av denna **skrotningskampanj är redan klar. Sveriges bilister betalar årligen 60 miljarder i särskatter och pålagor vilket gott och väl räcker till en skrotningskampanj som gör det möjligt för bil­ägaren att skrota sin gamla bil och i stället köpa en bättre begagnad bil. Beloppet kan vara så blygsamt som 5 000 kronor, vilket i sin tur räcker till en kontantinsats om 20 procent på en 25 000 kronors bil som exempelvis har airbag och ABS och betydligt lägre utsläppsvärden.

Gigantiska besparingar:

1. Bilägaren behöver inte ta ledigt ett antal timmar från jobbet lika ofta för att besiktiga bilen.

2. Känslan av att ”gå till tandläkaren” (obehagligt, kostsamt, inget nöje) minskas tack vare glesare besiktningsinter­vall.

3. Besparingarna för Sveriges bilister uppgår till cirka 1 miljard på årsbasis.

4. Med en skrotmorot, fler flygande besiktningar och Transportstyrelsens förslag skulle Sverige nå/vinna:

• färre olyckor

• fler räddade liv

• lägre produktionsbortfall

• bättre stadsmiljö

• mindre bränsleförbrukning

• mindre utsläpp

• modernare, säkrare och yngre bilpark.

Sammanfattningsvis tillstyrker Bil Sweden Transportstyrelsens förslag till glesare besiktningsintervall i harmoni med Norge och Danmark samt ett antal övriga EU länder. I kombination med en skrotmorot och fler flygande besiktningar för äldre bilar blir detta en win, win, win-situation framgent.

Bertil Moldén

vd för Bil Sweden

Bertil Moldén, Bil Sweden Foto: Susanne Kronholm
Annons
Foto: Marcus Ericsson/TT Bild 1 av 2

Bertil Moldén, Bil Sweden

Foto: Susanne Kronholm Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X