Aktieanalys

Daniel Svensson/ Peter Nilsson: Prebona: Små ytor lovar stort genombrott

Material- och medicinteknikbolaget Prebona hoppas gå från utvecklingsfas till försäljningsgenombrott i år. Det finns lovande tecken som talar för det. Skrala finanser är ett minus i bilden.

Prebona Fotdesinfektion är en av många tillämpningar av det Spotlight-noterade bolagets teknologi. Sprayen ska enligt reklamen eliminera bakterier, svamp och virus som ger upphov till bland annat fotsvamp, fotvårtor, nagelsvamp och självsprickor.
Prebona Fotdesinfektion är en av många tillämpningar av det Spotlight-noterade bolagets teknologi. Sprayen ska enligt reklamen eliminera bakterier, svamp och virus som ger upphov till bland annat fotsvamp, fotvårtor, nagelsvamp och självsprickor.

Prebona (3,80 kr) är ett bolag inom material- och medicinteknik från Simrishamn. Bolaget har en patenterad ytbeläggningsteknologi med en rad olika tillämpningar. Aktien noterades på Spotlight 2015 och börsvärdet ligger nu kring 70 Mkr.

Bolaget utvecklar material och ytbeläggningar med nanoteknologi. Med Prebonas teknologier kan materialegenskaper styras på nära atomär nivå. En yta av nanopartiklar av silika förses med atomer eller molekyler av en aktiv substans för att ändra egenskaper och funktion på material. I flera produkter är silver den aktiva beståndsdelen. Silver har antimikrobiella egenskaper som är användbara i renande syften.

Prebonas teknologi, CompoTech, förbättrar material och tillför ytor nya egenskaper som till exempel smutsavvisning, eliminering av lukt och desinfektion. Teknologin medför miljövänlig produktion, automatisering och enkel uppskalning.

Prebona har två affärsområden. Prebona InCon marknadsför produkter mot olika segment som till exempel textil- och färgindustri samt fastigheter och byggmaterial. Prebona Healthcare arbetar med desinfektionsmedel, sårvård och ett projekt inom antibiotikaresistens. Prebona har ett amerikanskt dotterbolag som ska utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA.

Prebona Mars 2019
VD: Orvar Otterstedt
Styrelseordförande: Björn Hedlund
Antal anställda: 8
Nyckelpersoners ägande: Cirka 54 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 3,80 kr
Antal aktier ink. utspädn: 17,7 miljoner
Börsvärde: 67 Mkr
Nettokassa: 3 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka 10 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Prebona

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersoner äger strax över hälften av Prebona. Incitamentet är därmed mycket bra för de som ska ta bolaget till framgång.

2. Track record nyckelpersoner

Vd Orvar Otterstedt är Chalmersingenjör med erfarenheter från DuPont där han bland annat har ansvarat för kommersialisering av nya material globalt. Styrelseordförande Björn Hedlund har också spenderat många år på DuPont som ledande befattningshavare. Ledamot professor Jan-Otto Carlsson är en erkänd världsledande expert inom området ytbeläggningar. I höstas anställdes Tobias Halthur som teknisk chef. Han är doktor i kemi med kompetens inom ytmodifieringar och läkemedel. Två av nyckelpersonerna har kopplingar till Nanexa som vi tidigare analyserat.

Den senaste tiden har Prebona rekryterat tre nya ledande medarbetare. En affärsutvecklingschef inom Prebona Healthcare. En försäljningschef mot byggindustrin och en ny övergripande försäljningsdirektör. Det är tydligt att fokus skiftar från utveckling mot försäljning. Det gillar vi.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Prebonas affärsområde InCon är i full gång med en bred marknadslansering av flera olika produkter inom olika segment:

  • Färgföretaget Liwa Färg har tillsammans med Prebona utvecklat och lanserat ett par färgsystem. DuraClean används för trädäck och OdorControl för att ta bort och förebygga dålig lukt på grund av mögel och rökskador. Liwa Färg omsätter en bit över 20 Mkr.
  • Prebona har ett samarbete med Polygiene (noterat på First North) med en produkt för eliminering av lukt i sportkläder baserad på Prebonas teknologi. Den lanserades i februari i år under varumärket OdorCrunch. Polygiene omsatte cirka 70 Mkr 2018.
  • Nyligen tecknades ett återförsäljaravtal med RCM för marknadsföring av våtservetter och pappersprodukter. RCM är specialiserade på maskiner för tillverkning av våtservetter och vikbara pappersprodukter. Bolaget har fler än 100 installerade maskiner globalt.
  • Finja betong har lanserat en betongimpregnering baserat på Prebonas teknologi.

Det pågår även andra samarbeten. Exempelvis med ett ledande saneringsföretag där tillämpningen handlar om att ta bort lukt efter rökskador. I USA har försäljningen kommit igång till bland annat biluthyrare och hotell för eliminering av lukt efter tobaksrökning.

Prebona Healthcare har etablerat sig i Medicon Village i Lund. En produkt för desinfektion är färdigutvecklad och uppfyller de villkor som ställs för att säljas inom EU.

Projektet inom antibiotikaresistens befinner sig i preklinisk fas. Flera prekliniska försök har genomförts tillsammans med Uppsala Universitet på cellinjer. I höst är tanken att gå vidare till djurförsök. Substansen som utvecklas är tänkt att användas i kombination med existerande antibiotika.

Prebona samarbetar med Professor Dan Andersson vid Uppsala Universitet. Han är en framstående forskare inom antibiotikaresistens. Målsättningen är att inleda minst ett samarbete med ett läkemedelsbolag innevarande år.

Vi gissar att Prebona Healthcare kommer att knoppas av till befintliga aktieägare efter att det finns resultat från djurförsök. En nyemission i samband med en notering är en möjlig väg.

2018 var Prebonas nettoomsättning strax under 2 Mkr och rörelseförlusten låg på 6 Mkr. Med tanke på att flera samarbeten lanserats den senaste tiden bör nettoomsättningen stiga rejält i år.

Varför har genombrottet låtit vänta på sig? De nu etablerade samarbetena visar att teknologin fungerar och gör nytta. En viktig anledning är förmodligen att försäljningsprocesser tar tid. Mycket längre tid än man tror. Ofta krävs till exempel ganska omfattande tester. I takt med att Prebona får fler och fler kunder så bör införsäljningen bli smidigare. Ett visst säsongsberoende kan också ha betydelse inom till exempel färgsegmentet eftersom mest färg säljs på våren.

4. Nödvändiga antaganden i ett optimistiskt scenario

  • Försäljningsframgångar i år och rejäl tillväxt kommande år

Prebona är ganska tydliga i sin kommunikation. Det är nu försäljningen ska ta fart. Upp till bevis säger vi. Intäkter kommer att vara den viktigaste värdedrivaren i aktien i år. En avknoppning och notering av Prebona Healthcare skulle också vara värdedrivande. Vi tror dock att det dröjer tills framgångsrika djurförsök finns på plats.

Prebona i ett optimistiskt scenario

Prebona Idag Tänkbart 2022
Avklarad milstolpe Bevisad teknologi Intäkter 25 Mkr
Kommande värdedrivare (i) Försäljning Intäktstillväxt. Nya tillämpningar, avknoppning Healthcare
Värderingsmodell (ii) P/S-tal P/S 5x
Resultatnivå, årstakt Cirka -10 Mkr Negativt
Börsvärde, Mkr (iii) 67 Mkr 125 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) Ca 100%

Optimistiskt scenario

Prebona har valt en hagelbösse-strategi genom att samtidigt skjuta på flera olika marknadssegment. Inga försäljnings- eller lönsamhetsmål har kommunicerats. Däremot har bolaget slagit fast att det är i år försäljningen ska ta fart. Det ser ut att kunna stämma. Bland annat har orders från samarbetspartners på strax under 1 Mkr redan kommunicerats hittills i år.

Om det är nu det lossnar är det inte osannolikt att Prebona omsätter 25 Mkr inom tre år. Polygiene som delvis liknar Prebona värderas till drygt 2 gånger intäkterna. I ett optimistiskt scenario tror vi en siffra kring 5 gånger är rimlig att hoppas på för Prebona. Bolaget är då i genombrottsfas, i stark tillväxt och har en stor marknad att bearbeta. Det skulle resultera i en värdering på 125 Mkr jämfört med dagens börsvärde på cirka 60 Mkr.

Till det ska läggas möjligheten med Prebona Healthcare. Vår bedömning är att det affärsområdet som avknoppat bolag i samband med en notering skulle kunna ha ett börsvärde på 25-35 Mkr beroende på hur mycket kapital som tas in.

Pessimistiskt scenario

Närmast till hands ligger att intäktslyft låter vänta på sig – trots alla lovande samarbeten Prebona har. I så fall börjar det rätt snabbt lukta nyemission trots att bolaget nyligen genomförde en riktad emission på 2,2 Mkr.

Vi bedömer att kassan i dagsläget ligger strax över 3 Mkr. Bolagets burnrate är i dagsläget cirka 0,7 Mkr per månad utan extraordinära utgifter. Den siffran kan stiga framöver givet alla initiativ som underhålls och tre rekryteringar av nyckelpersoner nyligen.

Nyemissioner i ett scenario där försäljningen inte lyfter kan medföra stor förlust för en investerare.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Det blir spännande att följa Prebona framöver. Bolaget har många järn i elden och det ser ut som att försäljningen kan ta fart i år. Med etablerade samarbeten och försäljning på plats är risken mindre än i många andra utvecklingsbolag.

Det stora minuset är finanserna som måste stärkas. En strategi som bygger på små, återkommande riktade emissioner håller inte i längden. Inte minst kan aktiemarknaden tänkas uppskatta en mer permanent lösning på finansieringen.

Vi landar i en stark neutral rekommendation. Att ta position i aktien nu ser ut att vara en bra chansning. Som aktieägare får man dock vara beredd på att skjuta till ytterligare kapital. En kanske ännu bättre chansning är att försöka ta position i samband med en eventuell nyemission.

Betyg: 4 av 6
Annons
X

Läs även

Prebona Fotdesinfektion är en av många tillämpningar av det Spotlight-noterade bolagets teknologi. Sprayen ska enligt reklamen eliminera bakterier, svamp och virus som ger upphov till bland annat fotsvamp, fotvårtor, nagelsvamp och självsprickor.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X