Annons

Prästens lyxvåning får kritik

Revisorerna riktar skarp kritik mot Oscars församling i Stockholm. När kyrkoherdens lägenhet skulle renoveras attesterade han själv räkningarna och budgetramarna hölls inte. Notan slutade på 624 000 kronor - en tredjedel av församlingens totala renoveringsbudget för sina tre hyresfastigheter.

Under strecket
Publicerad

Det är i den löpande granskningen av räkenskapsåret 2003 som revisorna kritiserar Oscars församling för att det saknas beslut och för att attestrutinerna brister kring renoveringen av församlingens fastigheter. Dessutom har ingen upphandling av renoveringsarbetet gjorts.
Det är inte bara revisorerna som är missnöjda. I Oscars församlings fastighet på Armfeltsgatan klagar hyresgästerna på att endast akuta reparationer blir gjorda. Fram till den sista oktober i fjol hade lägenheterna under året löpande underhållits för 119 416 kronor.

Samtidigt var renoveringen av kyrkoherde Hans Rhodins nya våning precis klar, en renovering där notan slutade på 624 000 kronor.

Annons
Annons
Annons