Annons

Prästen Manethos viktig – men är han tillförlitlig?

”När man läser om det gamla Egypten möter man olika uppgifter om faraonernas regeringsår. Ofta ger siffrorna intryck av att vara exakta, men de skiljer sig kraftigt åt, ibland med något decennium, ibland med något eller några århundraden. Således skall Ramses II enligt vissa internetbaserade uppslagsverk ha dött ca 1223 f.Kr., enligt andra 1213 f.Kr., och det finns folk som tydligen tror att han levde först några sekler senare. Varför? Hur ser beräkningsgrunderna ut?”

Publicerad
En skulptur av Ramses II.
En skulptur av Ramses II. Foto: IBL

Som frågeställaren insett är det mycket svårt att skapa en allmänt accepterad kronologi för det forntida Egypten. Beräkningsgrunderna är vaga, och det cirkulerar flera alternativa årtal för faraoner, dynastier och fältslag.

En skulptur av Ramses II.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons