Annons

Henrik Bergquist:Präst pionjär för den fria marknaden

För 200 år sedan dog prästen Anders Chydenius efter ett långt liv i Österbotten i rikets utkanter. Där odlade han sina idéer om en fri marknad och den nödvändiga religionsfriheten. En marknadsliberal långt före sin tid.

Under strecket
Publicerad

En präst på besök i Stockholm skrev en gång att den fria företagsamhetens bidrag till det gemensamma välståndet i ett samhälle kunde förstås genom en jämförelse med havet. Alla medborgare står som vattenpelare bredvid varandra. Alla är fria att verka för sitt eget välstånd. Den styrka den ena bygger, hjälper till att bära upp de andra. Den svaghet den ena lider, bidrar omvänt till att dra ned närstående. Försök att pressa sin ställning högt över andra, underförstått på otillbörliga sätt såsom genom monopol, kräver väldiga ansträngningar som suger upp kringliggande vatten. Att sådana försök också är onaturliga visar sig i att de ändå brukar läcka.

Liknelsen gjordes 1765, av kaplanen i Nedervetil i Österbotten Anders Chydenius, i en skrift han författade som riksdagsman i den tidvis uppskruvade debatten om handelsrättigheter för landets städer. Liknelsen gjordes elva år innan ”The Wealth of Nations” gavs ut av Adam Smith, mannen som har tillskrivits den flitigt omtalade liknelsen med den ”osynliga handen”, vilken liksom Chydenius havsvattentryck ger ett högt allmänt välstånd och plattar ut försök till ekonomisk övermakt.

Annons
Annons
Annons