Pr-byråer ska inte lösa vårdskandaler

Medborgarna måste kunna vara säkra på att det inte finns osunda kopplingar mellan de förtroendevalda och företag inom vården. Sten Nordin måste agera kring vårdskandaler istället för att låta vänner inom pr-branschen lyfta sitt partis image, skriver Karin Wanngård (S).

Under strecket
Publicerad
Annons

Missförhållandena i Caremas verksamheter, där äldre farit illa och de anhöriga svikits, är den största skandalen som uppdagats i Stockholms äldrevård. Det mest upprörande är naturligtvis hur de äldre har behandlats, och den oro som de anhöriga behövt utstå. För att det här inte ska upprepas måste staden göra sitt yttersta för att redovisa vad som har skett, vad man har känt till, och hur staden har agerat i kontakterna med Carema och andra vårdgivare.

Annons
Annons
Annons