Hela denna artikel är en annons

Potential för europeiska börser – och Stockholm

Årets mycket svaga inledning med minskad riskaptit och fallande börser, förbyttes under senare delen av februari till kraftiga återhämtningar och stigande riskvilja.

Infrias SEB:s prognos om lite bättre tillväxt framöver bör det även gynna Stockholmsbörsen som har en relativt hög andel konjunkturkänsliga bolag, menar Roger.
Infrias SEB:s prognos om lite bättre tillväxt framöver bör det även gynna Stockholmsbörsen som har en relativt hög andel konjunkturkänsliga bolag, menar Roger.

Texten nedan handlar om sparande i någon form. Vi vill därför påminna om att för fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Även om tillväxten i världen är fortsatt trög, finns vissa tecken till ljusning. Det talar för att den senaste tidens något mer stabila utveckling på börserna har möjlighet att hålla i sig.

Vinterns turbulens på världens finansmarknader hade sin grund i flera svaghetstecken som skapade en oro för den globala tillväxten. Den senaste tidens återhämtning och i viss mån en stabilisering har drivits av att oljepriset vänt upp något, samtidigt som flera centralbanker uttalat fortsatt stöd för marknader och ekonomier, exempelvis den europeiska. Flera andra konjunktursignaler, som en del statistik från industrin i USA och Kina, har också lyft marknadshumöret.

Roger Törnkvist, placeringsstrateg på SEB.
Roger Törnkvist, placeringsstrateg på SEB. Foto: SEB

Positivt och negativt

Även om bilden stabiliserats något finns det flera faktorer som ger fortsatt anledning till huvudbry och osäkerhet. Industrisektorn kämpar alltjämt i motvind, samtidigt som stora statsskulder i flera länder dämpar tillväxten. Konsumtionen driver tillväxten i många länder, men har inte riktigt ökat i den omfattning som förväntats.

– Det fortsatt låga oljepriset skapar osäkerhet, inte minst i Mellanöstern, och i Europa är den politiska bilden instabil, med en oro inför den annalkande folkomröstningen om ett eventuellt brittiskt utträde ur EU. Vidare har också tillväxt- och vinstestimaten successivt reviderats ner. Bolagens kvartalsrapportering är nu inne på upploppet och på ett övergripande plan är vinsterna lite bättre än prognoserna, men marknadens förväntningar har varit lågt ställda, säger Roger Törnkvist, placeringsstrateg på SEB.

Men det finns också flera ljuspunkter. I de flesta länder har hushållen goda ekonomiska förutsättningar, vilket gör att tillväxten inom tjänstesektorn är stark. Samtidigt fortsätter centralbankerna stimulera ekonomin, med bland annat låga räntor som följd. Låga energipriser bör också på sikt vara positivt för tillväxten. Statistiken visar också på fortsatt stark arbetsmarknad och bra fart på byggandet i USA, samt något förbättrad utveckling i Kina.

Potential även för Stockholmsbörsen

– Bilden är alltså hyggligt ljus, och vårt huvudscenario är fortfarande att den globala tillväxten kommer att stiga under 2016, om än i långsam takt. Men det finns som sagt orosmoln. Räkna därför inte med att placeringar av olika slag stiger kraftigt i värde. Vi bedömer dock att aktiemarknaderna har potential att ge en relativt bra avkastning för den som tål svängningar på resan, säger Roger och fortsätter.

– Vi ser goda möjligheter för aktieplaceringar i Europa. Det är en aktiemarknad som består av en mängd välkända bolag och har en god spridning mellan olika branscher. Värderingen är dessutom lägre än för exempelvis den amerikanska aktiemarknaden. Även delar av Asien ser intressant ut.

Infrias SEB:s prognos om lite bättre tillväxt framöver bör det även gynna Stockholmsbörsen som har en relativt hög andel konjunkturkänsliga bolag, menar Roger.

SEB:s prognoser pekar också på ett historiskt lågt ränteläge i Sverige i flera år till. Det innebär att ränteplaceringar i traditionella räntefonder kommer att ge ingen eller mycket låg avkastning ytterligare en tid. I vissa fall kan räntefonder till och med ge negativ tillväxt. Det finns bättre möjligheter för placeringar i företagsobligationer, exempelvis High Yield. Risken i dessa är dock betydligt högre än för traditionella ränteplaceringar.

Infrias SEB:s prognos om lite bättre tillväxt framöver bör det även gynna Stockholmsbörsen som har en relativt hög andel konjunkturkänsliga bolag, menar Roger.

Bild 1 av 2

Roger Törnkvist, placeringsstrateg på SEB.

Foto: SEB Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons