Erland Sellberg:Postuma memoarer av den första humanisten

Petrarca med Laura på en fresk från 1500-talet.
Petrarca med Laura på en fresk från 1500-talet.

Genom att i kronologisk ordning återge textavsnitt i vilka Petrarca skriver om sig själv har Anders Bergman sammanställt en sorts självbiografi av den italienske 1300-talspoeten. Resultatet synliggör andra aspekter än de gängse hos mannen som väckte liv i renässansen.

Publicerad
Francesco Petrarca (1304–1374).

Francesco Petrarca (1304–1374).

Annons

Francesco Petrarca kallas ofta den första humanisten, ibland omnämns han även som den första moderna människan. Han fick ett för sin tid långt liv, född i början av 1300-talet dog han först 1374 vid 70 års ålder. Århundradet beskrivs av den amerikanska historikern Barbara Tuchman i ”A distant mirror: The calamitous 14th century” (1966) som ett synnerligen dystert sekel med digerdöden, hundraårskriget och därtill en begynnande klimatförändring som inledde den så kallade lilla istiden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons