Annons

Poströstningen för EMU-valet inleddes

Poströstningen om ett ja eller nej till euron inleddes i går.

Under strecket
Publicerad

Unikt för Sverige är att den som poströstar kan ändra sig och lägga en ny röst på valdagen. Men det var bara cirka 1 400 personer som utnyttjade möjligheten vid det senaste valet. Du måste ta med dig ditt röstkort och en id-handling för att få rösta på ett av Postens cirka 1 500 serviceställen. Det går också att lämna poströsten till lantbrevbäraren. Ungefär en tredjedel av väljarna brukar poströsta. Andelen har sjunkit något liksom valdeltagandet i takt med Postens omstrukturering. Fp:s valgeneral Marit Paulsen anser att nedläggningen av postkontor är en klar nackdel för valdeltagandet. - Röstbenägenheten är inte lika stor som i vanliga val, därför är det extra viktigt att det är lätt att rösta, säger hon. Även kristdemokraternas Mats Odell ser en risk i att Postens omstrukturering minskar valdeltagandet men det har gett honom ett nytt ja-argument: Växlingsföretaget Forex, som söker nya uppgifter vid ett ja, har visat intresse för att ta över postkontor. Det kan ge fler ställen att poströsta på, tror han. Men då måste förstås ja-sidan vinna.

Lillemor Idling, TT

Annons
Annons
Annons