Posten kommer fram i Sverige också

Denna vecka tar Europarlamentet ställning till ett förslag om avreglering av den europeiska postmarknaden. Postdirektivet har inte varit ett av de mer uppmärksammade ärendena i medierna och samhällsdebatten.

Under strecket
Publicerad
Kreativa postförmedlare har mycket att vinna på en liberalisering inom EU. Liksom kunderna.Foto:  Claus Gertsen/SCANPIX

Kreativa postförmedlare har mycket att vinna på en liberalisering inom EU. Liksom kunderna.Foto:  Claus Gertsen/SCANPIX

Annons

Tyvärr. Dels, förstås, därför att postbefordran i sig är en viktig verksamhet, som sysselsätter drygt fem miljoner EU-medborgare och omsätter 88 miljarder euro årligen. Dels därför att de ställningstaganden som görs i postfrågan kan vara en indikation på medlemsstaternas attityd till den inre marknaden och liberaliseringar mer allmänt.

Annons
Annons
Annons