Recension

Kritik af den negative opbyggelighedPositiv hållning denultimata provokationen

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett försvar för en kulturkonservativ hållning, där man propagerar för upprätthållandet av traditioner - estetiskta pedagogiska, religiösa etcetera. Så kan man beskriva de danska skribenterna Fredrik Stjernfelts och Søren Ulrik Thomsens skrift Kritik af den negative opbyggelighet. Stjernfelt är universitetslektor och redaktör för tidskriften Kritik, medan Thomsen slog igenom som lyriker tillsammans med Michael Strunge och Pia Tafdrup på 1980-talet.
På den tiden var det högoktanig storstadspoesi som gällde, där den symbolistiska estetiken slog följe med Bowie och punkrörelsen. Men när fan blir gammal blir han som bekant religiös, och Thomsens bidrag i den nya boken är inget mindre än försvarstal för den traditionella protestantiska gudstjänstordningen, vars kritiker han ser i analogi med en mängd andra fenomen under 1900-talet, inte minst det normbrytande avantgarde-tänkande som genomsyrar dagens
samhälle.

Grundtanken i boken är att den strävan att gå emot traditionen och utmana normer, som under 1900-talets första decennier utmärkte de avantgardistiska och vitalistiska rörelserna, i dag har blivit allmängods. Vändningar som ”att överskrida normer”, ”nödvändiga provokationer” och ”chockera publiken” möter vi i dag i reklamen och i den allmänpolitiska debatten där etablerade politiker hävdar att ”konsten skall vara en bakterie i samhället” och att ”de konstnärer som inte provocerar är inga riktiga konstnärer”.
Men dylika påståenden rymmer - även när de yttras på konsthögskolor och skrivarlinjer - ingen insikt i vad konst egentligen är och vilka inneboende kvaliteter i konstverket som betingar dess värde.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons