Annons
Krönika

Inger Enkvist:Portugal visar vägen till lärande

Foto: Malin Hoelstad

Det är inte många som har hört talas om det, men Portugal har mycket att lära Sverige när det kommer till bättre undervisning.

Under strecket
Publicerad

Få personer i Sverige har hört talas om att Portugal mellan 2011 och 2015 genomförde en framgångsrik uppryckning av sitt skolväsende. Portugal alfabetiserades sent, och det inte var förrän på 1950- och 1960-talen som hela den portugisiska befolkningen var läskunnig. Portugal hade sedan fått en kraftig varning av de svaga resultaten i TIMMS-jämförelsen i matematik och fysik i slutet av 1990-talet, och förändringar hade inletts som exempelvis införandet av en slutexamen efter grundskolan.

En borgerlig regering under Pedro Passos Coelho tillträdde 2011, samtidigt som det rådde en svår ekonomisk kris. Portugal sattes till och med under förmyndarskap av EU. Uppryckningen av skolresultaten skedde därför intressant nog samtidigt med nedskärningar.

Annons
Annons
Annons