Annons

”Portföljmodellen” oroar kulturchefer

Kulturutredningens ”portföljmodell” har fått det att bubbla på landets kulturinstitutioner. En rundringning bland verksamhetschefer visar en rädsla för att dräneras på kultur, men också hopp om en spark i baken på politikerna. Men kultursociologen Lars Göran Karlsson menar att regionerna blir lurade.

Under strecket
Publicerad

Det har gått snart två veckor sedan Kulturutredningen presenterades, och därmed också uttrycket ”portföljmodellen” – förslaget på hur det statliga kulturstödet ska hanteras. Grundtanken är att regioner och län själva ska få ta hand om en större del av stödet efter förhandlingar med staten utifrån utredningens nya kulturpolitiska mål.

De länsteater-, länsmusik- och länsmuseichefer som SvD har talat med har alla olika förutsättningar och olika åsikter. Dock betonar alla att förslaget kräver starkare och mer intresserade kulturpolitiker. Flera hoppas på en piggare kulturpolitik, men oroas samtidigt över haverier där fri kultur ställs mot upplevelseindustri i den regionala ekonomins tjänst eller mot behov inom sjukvården.

Annons
Annons
Annons