Annons
X
Annons
X
Börsplus
Kommentar

Daniel Hniopek: Portföljen på plus efter skakigt februari

Börsplus portfölj

Två något stökiga börsmånader har passerat sedan vi sjösatte en aktieportfölj med utgångspunkt i de aktieanalyser som publiceras i SvD. Börsen återhämtade sig under slutet av månaden men index är fortfarande ner 5 procent i år. Men SvD:s portfölj är upp drygt 2 procent.

Grafiken ovan visar hur samtliga våra SvD-analyser har utvecklats. Hittills har resultatet varit tämligen bra. Majoriteten av köpråden har gått bättre än index och placerar sig därmed över det horisontella strecket. Jämfört med index har dessutom köpråden gett bättre avkastning än de neutrala råden, som i sin tur har gått bättre än säljråden. Precis den utveckling vi eftersträvar även om det egentligen är för tidigt att göra en utvärdering som är mer än högst preliminär.

Rapportsäsongen, där ett flertal större bolag fick ordentligt med stryk, är i princip slut. Vd-orden präglas i många fall av fortsatt Kina-oro och svaghet i Norge till följd av det låga oljepriset, som visserligen steg något i slutet av månaden men från låga nivåer. Farhågan för ett brittiskt utträde ur EU, "Brexit", blåste på allvar upp igen. Börsen har under februari varit fortsatt skakig, men denna gång tippade vågskålen över åt det positiva hållet. OMXSPI-index klättrade 1,9 procent under månaden men har fortfarande förlorat 5,3 procent av värdet sedan årsskiftet. Vår portfölj, som återfinns på Nordnets sociala handelsplats Shareville, steg med 4,0 procent och vi utökar därmed avståndet till index jämfört med förra månaden. Mätt från årsskiftet har vi lyckats få upp näsan ovanför vattenytan med en positiv avkastning på 2,4 procent.

Bahnhof kom med en fin rapport vilket bidrog till den positiva utvecklingen. Även Volvo gick starkt under månaden. Vi kammade också in utdelningar på SAS Preferensaktie och Apple, vilket ger oss ett par extra hundralappar i kassan. Portföljen ser i och med det ut som följer:

Annons
X

Månadens förändringar

Februari bjöd på ett fåtal transaktioner i nya bolag.

Meda

Det svenska läkemedelsbolaget Meda blev föremål för ett uppköpserbjudande av amerikanska Mylan. Vi köpte aktien på 142 kronor efter att erbjudandet, som är värt cirka 165 kronor per aktie, blev känt. Differensen mellan priset på aktien och budet representerar risken för att budet inte går igenom, samt ett visst tidsvärde (eftersom pengarna sannolikt betalas ut i början av augusti). Vi ansåg att budrisken var lägre än vad marknaden trodde av följande skäl:

  1. Med synergier på 3 miljarder kronor per år är budet från Mylan inte vansinnigt dyrt utan går att räkna hem. Särskilt om man som Mylan vill växa till varje pris och ser Meda som strategiskt klockrent.
  2. Både Mylans ordförande Rob Coury och VD Heather Bresch är vana att köra sitt eget race och att helt strunta i aktiemarknaden.
  3. Efter kursraset såg Mylan billigt ut på p/e 8 vilket begränsar nedsidan, och lite uppgång från de här nivåerna kan tolkas som att Wall Street accepterar logiken.
  4. Budet är inte knutet till några svåra villkor som finansiering eller godkännande från Mylans aktieägare.
    Trots detta är budet inte helt riskfritt. Aktien värderades snabbt upp till över 150 kronor och därmed realiserades en stor del av den uppsida som vi bedömde fanns. Vi valde att sälja aktien med knappt 8 procents avkastning.

Raysearch

Efter vår analys i februari försökte vi plocka in detta tillväxtbolag inom medicinteknik. Köpet blev tyvärr något misslyckat då endast en bråkdel av ordern gick igenom innan aktien drog iväg. Vi avvaktar lite och ser vad som händer innan vi beslutar om denna irriterande lilla post ska utökas eller avyttras.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X