Kommentar

Daniel Svensson: Portföljen: Fyra nya drag

Portföljen har gått riktigt bra i år med en uppgång på 24 procent. För att förhoppningsvis fortsätta i samma stil investerar vi en del av den svällande kassan.

Läs mer om Börsplus portfölj
undefined

Efter de senaste försäljningarna i Bahnhof (hela posten) och BIMObject (två tredjedelar) har kassan blivit lite väl tilltagen i Börsplus portfölj, runt 30 procent. Därtill har vi ett innehav i Axis som delvis kan ses som kassa om än med en icke obetydlig uppsida i händelse av en upplåsning av ägarbilden.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X