Annons
X
Annons
X

Filialer till populära skolor ska motverka segregation

Segregationen i Stockholms skolor har ökat – i allt högre grad samlas elever med svensk bakgrund på vissa skolor och elever med utländsk bakgrund på andra. Också klyftan mellan resultat i de bästa och sämsta skolorna har vidgats.

För att bryta trenden föreslås nu bland annat att populära innerstadsskolor få filialer i förorten.

Skolan och segregationen
[object Object]
För att minsta klyftorna mellan skolor föreslås innerstadsskolor få filialer i förorten. Här eleven Saman Adel Sahri, 9 år, med läraren Nermeen Boktor i Tensta. Foto: Lars Pehrson

Klyftorna mellan skolorna i Stockholm har ökat, enligt en delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.

Elevsammansättningen har förändrats så att elever med lågutbildade föräldrar samlas i vissa skolor, och elever med högutbildade föräldrar i andra. Samma mönster går igen när det gäller andelen elever med utländsk bakgrund på skolorna.

Siffrorna visar bland annat att den fjärdedel av skolorna vars elever presterar bäst har en konstant hög andel elever som är behöriga till gymnasiet efter årskurs nio de senaste tio åren, medan andelen behöriga minskat med runt tio procentenheter för den fjärdedel av skolorna med sämst resultat.

Annons
X

Enligt rapporten är just den ökande sorteringen av elever efter föräldrars utbildningsnivå och bakgrund – det vill säga om de själva är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands – en delförklaring till de ökade resultatklyftorna. Rapporten lyfter även upp skillnad i kvalitet på undervisningen mellan skolor, och att studiemotiverade elever tenderar att söka sig till skolor med bra resultat medan andra blir kvar i skolor med låga resultat.

Foto: Jessica Gow/TT

Som övergripande orsak till den allt tydligare sorteringen pekar rapporten ut segregationen i bostadsområden i Stockholm i kombination med principen att elever placeras i skolor beroende på närhet till hemmet och vårdnadshavarens val.

Rapporten pekar ut segregationen i bostadsområden i Stockholm

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Också Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård lyfter fram bostadssegregation och att studiemotiverade elever lämnar skolor med dåliga resultat som bidragande faktorer till ökad segregation. Hon säger att rapporten tydligt pekar på att olika ekonomiska förutsättningar i grund och botten ger olika förutsättningar för att lyckas.

  Vi vet att det blir mycket tuffare för de elever som blir kvar i området

  – Bor du i ett socioekonomiskt svagt område men är duktig och har drivande föräldrar, så har valfriheten den positiva effekten att det kan gå bra för dig oavsett var i Stockholm du bor. Men vi vet också att det blir mycket tuffare för de elever som blir kvar i området. Det går allt sämre för de som hamnar i skolor som inte ger samma förutsättningar och stöd, säger Karin Wanngård.

  Karin Wanngård (S). Foto: Yvonne Åsell

  **För att bryta trenden **föreslås nu bland annat att placera filialer till populära skolor i socioekonomiskt missgynnade förorter, för att locka studenter från hela staden. Karin Wanngård kallar förslaget “jätteintressant”.

  – Har vi inte plats att bygga ut den fysiska miljön där skolan ligger är det fortfarande så att vi kan ha filialer som är kopplat till skolan på en annan fysisk plats i Stockholm. Det kan handla om att rektorn är jättepopulär eller något annat. Det kommer vi verkligen titta vidare på, säger Karin Wanngård.

  Ett annat förslag är att utreda ett gemensamt antagningssystem för alla friskolor och kommunala skolor i Stockholm.

  – Det skulle underlätta för individen att veta hur man ska bete sig i valet mellan olika skolor, men också att vi kan hitta ett regelverk som säkerställer god integration, säger Karin Wanngård.

  Stockholm ska bygga 40 nya skolor till år 2030. Rapporten lyfter fram vikten av att försöka bygga skolor som motverkar segregation.

  – När vi bygger nya skolor bör vi tänka på i vilka områden de ska ligga, hur vi säkerställer att skolorna attraherar elever oavsett bostadsort och härkomst. På det ska vi attrahera bra lärare också, säger Karin Wanngård.

  När vi bygger nya skolor bör vi tänka på i vilka områden de ska ligga

  De många barn som nyligen flytt till Sverige och nu bor i Stockholm skulle kunna öka segregationen ytterligare enligt Karin Wanngård, men hon tror att det går att undvika. Stockholm försöker se till att nyanlända elever sprids ut över skolorna i kommunen.

  – Vi vill ju att alla skolor ska ta ett brett ansvar i integrationsprocessen. Det handlar om att alla skolor måste ta nyanlända elever. Det arbetet måste vi göra ihop med friskolorna. Jag tror verkligen att vi kan och kommer att klara det här, säger Karin Wanngård.

  Annons

  För att minsta klyftorna mellan skolor föreslås innerstadsskolor få filialer i förorten. Här eleven Saman Adel Sahri, 9 år, med läraren Nermeen Boktor i Tensta.

  Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 3
  Foto: Jessica Gow/TT Bild 2 av 3

  Karin Wanngård (S).

  Foto: Yvonne Åsell Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X