Annons

Politiskt stöd för estetiska ämnen i gymnasiet

Estetiska ämnen kan göra comeback på alla gymnasieelevers schema. Det finns förutsättningar att få igenom detta i riksdagen, enligt en partienkät om kulturpolitik.

Publicerad

De estetiska ämnena slutade vara obligatoriska genom gymnasiereformen 2011. Resultatet blev att många elever valde bort dessa ämnen, till förmån för exempelvis matematik som ger extra meritpoäng. På vissa skolor försvann ämnen som musik och bild.

2016 föreslog gymnasieutredningen att undervisning i estetiska ämnen återigen ska vara en självklar del av en gymnasieutbildning. Regeringen arbetar nu på ett förslag om att alla nationella program ska innehålla ett estetiskt ämne.

Annons
Annons
Annons