Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Tomas Augustsson: Politiskt laddat när ny försvarsjätte bildas

Försvarsindustrin är på väg att stuvas om när europeiska EADS vill gå ihop med brittiska BAE Systems och bilda en ny jätte som kan mäta sig med amerikanska Boeing. Bolaget får även viktiga svenska delar. Men det är högst osäkert om affären blir av. De politiska hindren - på högsta nivå - är många.

[object Object]
EADS, mest känd för sin flyplansdivision Airbus, har 113 000 anställda och omsätter 34,2 miljarder euro. Foto: AP

I början av juni tog tysken Tom Enders över som chef för fransk-tysk-spanska storföretaget EADS. Upphöjelsen var inte på något sätt förvånande. Tom Enders hade i fem år ägnat sig åt att som vd städa upp i flygplanstillverkaren Airbus, den tyngsta delen i EADS.

Nu fick han ta ett steg upp och även ta hand om bolagets militära del. Fast siktet är betydligt högre ställt och nu vill Tom Enders också slå ihop hela EADS med brittiska försvarsindustriföretaget BAE Systems.

Lite verkar det vara en gammal dröm han försöker förverkliga. Redan i slutet av 1990-talet, när Tom Enders var strategichef på tyska DASA, försökte han få sitt bolag att gå ihop med BAE Systems. Den gången blev det ingenting av och DASA blev istället en del av EADS som skapades 2000.

Annons
X

I mitten av september var det dags att köra i gång en ny runda och den här gången handlar det om att slå ihop EADS med BAE Systems för att skapa en ny väldig försvarsindustrikoncern som dessutom har en betydande ställning på marknaden för stora civila flygplan. I praktiken handlar det om att skapa en direkt utmanare till amerikanska Boeing.

LÄS MER:
Namnbråk sätter käppar i hjulet för nya försvarsjätten

LÄS MER:
Europeisk jätte ska ta striden med Boeing

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Enligt förslaget skulle aktieägarna i EADS få 60 procent av aktierna i det nya bolaget medan BAE Systems ägare får resten.

  Cheferna i de två bolagen hoppas genom ett samgående bland annat få ned kostnaderna. Men det finns även andra skäl.

  EADS militära del är pressad av att de europeiska regeringarna drar ned på militären och bolaget behöver vidga sina marknader, inte minst då i USA där BAE Systems är starkt och kan ge draghjälp. EADS har också behov av att minska det stora beroendet av dotterbolaget Airbus som verkar på en rätt svängig marknad.

  Dessutom vill Tom Enders ha en mer kommersiell styrning av bolaget. I praktiken har regeringarna i Berlin och Paris kontroll över en dryg femtedel av aktierna vardera och finns med bakom alla strategiska beslut.

  Det gör att ledningen för EADS tvingas ta stor hänsyn till var produktion förläggs, hur bolaget ska expandera internationellt med mera. Genom en fusion skulle det politiska inflytandet tunnas ut.

  Även för BAE Systems skulle det bli en stor förändring. Bolaget är helt inriktat på försvarsindustrin och släppte för sex år sedan sin koppling till Airbus.

  Genom en fusion skulle bolagets aktieägare vara tillbaka i den civila flygindustrin igen. På en del håll i Storbritannien ses det som en fördel om man därigenom kan försäkra sig om att de brittiska underleverantörer som säljer till Airbus får fortsätta med det. Det finns annars en ständig oro för att Airbus ska flytta mer till Spanien, Tyskland och Frankrike.

  Ur ett svenskt perspektiv är det framför allt BAE Systems i Örnsköldsvik och Karlskoga som berörs av en affär. Men effekten blir sannolikt liten eftersom verksamheterna inte överlappar med det EADS gör.

  – Vi ser inga stora förändringar i Sverige vid en eventuell affär. Möjligen kan det ge oss tillgång till nya marknader, säger Ola Thorén kommunikationsdirektör för BAE Systems i Sverige.

  LÄS MER:
  Ett flygbråk i mångmiljardklassen

  Fast den stora frågan är om fusionen ens blir av. För att följa de brittiska reglerna för den här typen av affärer måste de båda bolagen senast 10 oktober ge besked om hur det blir.

  Men de har också möjlighet att ansöka om förlängning och det kan säkert behövas för det är en mängd politiskt känsliga frågor som måste lösas och i slutänden godkännas av presidenter och premiärministrar i de inblandade länderna.

  Vid sidan av att de tyska och franska regeringarna i praktiken kontrollerar EADS så har den brittiska regeringen en gyllene aktie i BAE. Det senare innebär att regeringen kan stoppa alla affärer med BAE som man bedömer hotar Storbritanniens säkerhetsintressen.

  I de diskussioner som nu förs på högsta politiska nivå skiljer sig förstås intressena åt. Frankrike vill inte förlora kontrollen och oroar sig för hur ett nytt stort försvarsindustriföretag kan slå mot franska bolag som Thales och Dassault (som bland annat konkurrerar med svenska Saab om att sälja Gripen).

  QUIZ:
  Vilket land kommer flygbolagen ifrån?

  I Tyskland är hoten mot jobben vid en sammanslagning en stor fråga samtidigt som det finns oro för att britterna skulle få för stort inflytande över försvarssidan i det nya bolaget. Tyskarna har också talat om att ägarna till EADS snarare borde få 70 procent av aktierna i det nya bolaget.

  I Storbritannien rapporteras att premiärministern David Cameron i grunden är positiv men det finns röster som varnar för att samgåendet med tyskar och fransmän kan leda till att BAE Systems täta band med USA försvagas.

  Sedan är det förstås också frågan vad den amerikanska regeringen tycker. BAE Systems har gjort en omfattande anpassning till amerikanska regler och har därigenom skaffat sig en väldigt stark position hos den amerikanska militären.

  Risken är att de inte alls har samma positiva syn på ett företag där tyskar, och i synnerhet fransmän, har ett starkt inflytande. Dessutom måste amerikanerna väga in hur ett nytt europeiskt bolag kan slå mot deras eget Boeing.

  Vilket land kommer flygbolagen ifrån? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  EADS, mest känd för sin flyplansdivision Airbus, har 113 000 anställda och omsätter 34,2 miljarder euro.

  Foto: AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X