Annons
X
Annons
X

Politiska varumärken har aldrig varit viktigare

REPLIK | PATENT PÅ ORD

Wallmarks oro över en bristfällig politisk debatt i Nordiska rådet efter ett varumärkesskydd av ”Nordiska modellen” är överdriven och missriktad.
Hans Vindeland

Den moderata riksdagsledamoten Hans Wallmark skriver (
28/2) hur han ser med oro på en utveckling där politiska partier kan ta patent på uttryck. Det hotar det demokratiska samtalet. Dialogen riskeras att ersättas med monolog anser Wallmark. Bakgrunden är att Patent- och Registreringsverket har beviljat Socialdemokraternas ansökan att varumärkesskydda uttrycket ”den nordiska modellen”. Socialdemokraterna i Sverige har numera ensamrätt på uttrycket och ingen annan har rätt att använda det i marknadsföringssyfte.

Det är en spännande politisk tid vi nu går in i där budskapsformulering och förmågan att sätta en bild av den verklighet man vill ha som utgångspunkt för sin samhällsanalys blir allt viktigare. Väljare shoppar politik och röstsplittrar på ett sätt som vi tidigare inte sett. Det är då glädjande att den politiska debatten fördjupas kring kommunikation och varumärkesfrågor.

Annons
X

Ett varumärke kan aldrig registreras och därmed vara budskapsmässigt vunnet. Det måste vinnas varje dag, ett varumärke är allt annat än ett patentintyg- det är en idé och ett löfte som måste levas. Wallmarks oro över en bristfällig politisk debatt i Nordiska rådet efter ett varumärkesskydd av ”Nordiska modellen” är överdriven och missriktad.

När Nya moderaterna skapades bestod förändringen främst av två delar, dels en avslutad kommunikativ ökenvandring där skatterna skulle sänkas till varje pris, utan att någon visste varför, dels en ödmjukhet och till och med tacksamhet för det fungerande samhällsmodell som Socialdemokratin byggt. Många Socialdemokrater talade om en ulv i fårakläder, en PR-politik utan egentlig förändring. När Moderaterna gjorde anspråk på begreppet ”Det nya arbetarpartiet” hårdnade debatten ytterligare och nu har patentkortet dragits av S.

Aldrig tidigare har S haft en så kommunikativt skicklig motståndare. När Per Schlingmann den 11 oktober 2010 blev utnämnd till statssekreterare i Statsrådsberedningen med ansvar för kommunikation var det en naturlig följd av det långsiktiga policyarbete som Nya Moderaterna genomfört. Demokratin och den politiska idéutvecklingen förädlas när centrala begrepp som ”arbetare” och ”den nordiska modellen” diskuteras.

Dock får politik aldrig reduceras till valet du gör vid frysdisken av pyttipanna. Politikens främsta näring är samhällsdebatten och idéutvecklingen som sker i mötet mellan skilda åsikter och ny kunskap.

Ett politiskt varumärke måste vinnas varje dag. Varumärkesskydd hotar inte denna diskussion utan bör ses som ett provokativt inlägg i debatten.

HANS VINDELAND

politisk och kommunikativ rådgivare på Hill + Knowlton Strategies, tidigare medarbetare på Socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X