Annons

Politiska studentförbund är inget särintresse

Under strecket
Publicerad

Vi studentförbund efterfrågade en reaktion på varför vi ständigt nekas tillträde till universitetens lokaler och vi är väldigt glada över att Sveriges förenade studenkårer (SFS) tar frågan på allvar och nu deltar i debatten om tillträde till våra lärosäten.

Däremot ter sig svaret väldigt märkligt när våra studentförbund/föreningar framställs som något som skulle störa allmän ordning och i artikeln beskrivs som ”externa aktörer”. Våra sju politiska studentförbund organiserar tusentals studenter på i princip samtliga universitet och högskolor. Våra förbund kämpar var dag för att engagera studenter i frågor som rör deras vardag och många av våra medlemmar är dessutom aktiva i olika studentkårer och våra kårpartier ställer upp i val till många kårfullmäktigen. Vi blir alltså utpekade som externa aktörer med ett särintresse trots att vi är förbund som består enbart av studenter.

Annons
Annons
Annons