Politisk vind i seglen för vindkraften

Vindkraften, som är mindre effektiv än vattenkraft, ­kräver subventioner för att över huvud taget byggas. ­Utan mycket höga elpriser blir den inte lönsam.

Under strecket
Publicerad
Annons

All el i Norge produceras med vattenkraft. Inget land skulle ­däremot kunna basera sin el­produktion bara på vindkraft. Det beror förstås på att det inte alltid blåser.

Nu regnar det inte varje dag ­heller. Men vatten kan till skillnad från vind lagras. Vårarnas snösmältning kan producera el långt senare. Vattnet samlas upp från stora ytor i kraftverks­dammarna. Vattnet riktas sedan med stor kraft mot turbinerna. Produktionen blir hög och vatten­kraftverk är robusta.

Annons
Annons
Annons