Politisk tystnad trots att bolagen tappat miljarder

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | Pensionssystemen
Med ökande mångmiljardtapp blir hålen i pensionssystemen allt större. Politiker som delvis har bidragit till krisen visar förbluffande ointresse.
De svenska pensionsbolag som förvaltar tjänstepensioner och privat pensionssparande tappade över 150 miljarder kronor enbart förra året. För flera bolag var detta tredje förluståret i rad.
Resultatet är att inget bolag utom ITP-planens Alecta har tillgångar som motsvarar eller överstiger förpliktelserna. För privattjänstemän inom ITP finns dessutom tryggheten att dessa pensionsförmåner garanteras av arbetsgivarna. Företagen får bära bördan vid nedgång med höjda premier precis som de fick en ofantlig återbetalning av överskottsmedel under börsyrans år.
I övrigt gäller att pensionärer och pensions- sparare kommer att få ta smällen. En reduktion av pensionsutfästelserna står för dörren.

För att skydda återstående tillgångar har bolagen minskat andelen aktier, utförsäljningen skedde ofta vid sämsta tidpunkt, till i snitt 25 procent.
Vissa bolag har inga aktier kvar. Då ger inte ens en kraftig börsuppgång klirr i kassan.
Även det lagstadgade nya pensionssystemet har försvagats. Redan i utgångsläget ger det sämre utdelning än ATP och folkpension. Pensionen sänks från 60 till cirka 50 procent av den pensionsgrundande inkomsten, högst 307 000 i årslön 2003.
Utfallet kan bli ännu sämre. Sedan AP-fonderna gavs friare placeringsregler 2001 har de förlorat ett stort antal miljarder. De årsrapporter som inleds med 2:a AP-fondens på fredag, kan bli rysare med tanke höstens börsslakt.
Liksom de andra av de fyra stora AP-fonderna startade 2:an med 134 miljarder 2001. Trots tillskott på ytterligare 8,5 miljarder var förmögenheten nere i 124 miljarder 30 juni 2002. Över 18 miljarder hade tappats. Med börskraschen under andra halvåret 2002 kan förlusten mycket väl ha fördubblats.
I premiepensionen, andra benet i det lagstadgade pensionssystemet, fanns av insatta 95 miljarder vid årsskiftet bara kvar marknadsvärde på 59 miljarder. I stället för
att bygga upp tillgångar när befolkningsstrukturen var relativt gynnsam har systemet urkolkats.

Annons
Annons
Annons