Annons

Politisk majoritet för vård till papperslösa

Det finns idag politisk majoritet för att ge papperslösa samma rätt till vård som för övriga invånare i Sverige. Det visar en enkätundersökning bland 673 riksdagskandidater. Moderaterna är ensamma med åsikten att papperslösa inte ska ha rätt till vård på samma villkor som övriga invånare i Sverige, skriver läkarstudenter.

Under strecket
Publicerad

Sverige tillhör Europas mest restriktiva länder när det gäller tillgång till vård för papperslösa. De har idag enbart rätt till akut vård, som de själva måste betala hela kostnaden för. Ett läkarbesök kostar till exempel över 1500 kronor och en komplikationsfri förlossning över 20000 kronor.

Vår enkätundersökning bland årets riksdagskandidater visar att hela 96 procent av de politiker som svarat vill öka papperslösas tillgång till vård. 76 procent anser att papperslösa bör ha samma tillgång till vård som övriga invånare i Sverige. 75 procent anger också att om de blir invalda i riksdagen så kommer de att aktivt arbeta för att öka papperslösas tillgång till vård. Detta talar för en utbredd, positiv inställning som sträcker sig över parti- och blockgränser.

Annons
Annons
Annons