Annons

Li Bennich-Björkman:Politisk filosof visar oss dolda strukturer

SKYTTEANSKA PRISET Carole Pateman har visat hur vårt samhällskontrakt vilar på ett maktförhållande mellan könen som skapar ett förtryckande patriarkat. Årets pristagare vågar utmana etablerade idéer om kön och demokratisk delaktighet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Carole Pateman

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilBild 1 av 1

Carole Pateman

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilBild 1 av 1
Carole Pateman
Carole Pateman Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Carole Pateman, feministisk statsvetare med politisk teori som huvudinriktning, ifrågasätter i flera av sina mest betydande arbeten grundvalarna för den sedan århundraden berömda teorin om samhällskontraktet. Där de vedertagna resonemangen gjort gällande att samhällsbildningen skett genom att jämlika individer går samman och samtycker till att underkasta sig en stat, utvecklar Pateman en helt annan, och feministisk, tolkning. Samhällskontraktet vilar på att halva mänskligheten är utesluten, kvinnorna är från början inte med i de jämlikas (männens) skara och ingår inte heller i det civilsamhälle som överlåter makten till staten (men också kontrollerar statsmaktens utövande). I naturtillståndet är hon underkastad mannen, och när samhällskontraktet väl slutits, sker hennes underkastelse inom den äktenskapliga ordningen.

Annons
Annons
Annons