Annons

”Politikernas svek förvärrar bokrisen”

Foto: Karin Malmhav

Bostadskrisen är sedan länge ett faktum. Den politiska handlingsförlamningen när det gäller de strukturella problemen är dessvärre också sedan länge ett faktum. Alliansregeringen gjorde för lite. De rödgröna gör ingenting. Men Sverige tål inte mer bostads­brist. Nu måste statsministern och samtliga partiledare engagera sig.

Publicerad

Konflikten mellan verklighet och politisk taktik är uppenbar. Årets Alme­dals­vecka hade fler seminarier om bostadskrisen än någon gång tidigare. Men ingen partiledare tog upp bostads­bristen i sitt tal, utom FP-ledaren som raljerade om ett planhushållningssystem han slagit vakt om i regeringsställning.

I en nyligen presenterad bilaga till Långtids­utredningen konstateras att en väl fungerande matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande är central för den ekonomiska tillväxten och att detta förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Det konstateras vidare att normalt är hyres­rätten lättare att flytta till och från än ägda bostäder. Men, skriver man, ”Sverige skiljer sig emellertid från andra länder i detta avseende. (…) Anledningen till detta är att regleringen av den svenska hyresmarknaden, det så kallade bruksvärdessystemet, gör att transaktionskostnaderna, främst i form av söktid, ökar.”

Christer Jansson

Foto: Orlando G Boström Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons