”Bekämpa skräpmat – annars väntar tsunami av ohälsa”

Om regeringen fortsätter att förhala konkreta åtgärder mot fetman så bör vi räkna med att den tsunami av ohälsa som sköljt över USA och Storbritannien kommer drabba oss ­också, skriver läkare och forskare som står bakom Fetma­initiativet.

Under strecket
Publicerad

Att göra det lättare för människor att äta mer balanserat och hälsosamt är inte ett överdrivet förmynderi, utan tvärtom sund folk­hälso­politik, skriver artikel­författarna.

Foto: Claudio Bresciani/TT
Annons

Den 2 maj lämnade Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten över sin utredning till regeringen gällande insatser för att minska livsstilsrelaterad ohälsa, speciellt kring hur vi bör arbeta med att förbättra matvanor och fysisk aktivitet. 

En liknande utredning presenterades av Folkhälsoinstitutet redan 2005 innehållande 79 punkter. Få av förslagen från den utredningen blev till aktiv politik och sedan dess har vi sett en markant ökad ohälsa vad gäller fetma och övervikt. I april presenterades statistik av Folkhälsomyndigheten (Folkhälsans utveckling) som visade att det för första ­gången i Sveriges historia är fler vuxna med övervikt eller fetma (51 procent) än normalviktiga, med tydliga sociala skillnader. Läget är allvarligt på individ- liksom samhällsnivå givet de medicinska, psykosociala och inte minst ekonomiska konsekvenser som fetma för med sig.

Annons
Annons
Annons