Annons
X
Annons
X

Politiker vill ha svenskt Scania

Efter att Robur accepterat Volkswagens bud på Scania pekar det mesta mot att lastbilstillverkaren blir heltysk. På sikt kan det innebära att forskningen och utvecklingen lämnar Södertälje. SvD Näringsliv har frågat partierna i näringsutskottet om det är viktigt att behålla Scanias forskning och utveckling i Sverige.

Foto: FREDRIK PERSSON/TT Bild 1 av 1

Bild 1 av 9

Besked under fredagen om Volkswagens bud

Foto: FREDRIK PERSSON/TT

Under fredagen kommer det slutgiltiga beskedet om Volkswagen lyckats få ihop över 90 procent av aktierna i Scania, vilket skulle innebära att den svenska lastbilstillverkaren blir en del av den tyska jätten. Volkswagens koncernchef Martin Winterkorn har lovat att Scanias fabriker och utveckling ska bli kvar i Sverige.

Om det verkligen blir så återstår att se. En som inte litar på Winterkorns löften är tysken Ferdinand Dudenhöffer, professor i fordonsekonomi, som tror att ett tyskt övertagande av Scania betyder slutet för utveckling och forskning i Södertälje.

Partiernas representanter i näringsutskottet är överens om att det är viktigt att behålla Scanias forskning och utveckling i Sverige och att Sverige behåller sin position som forskarnation.

**Alliansregeringen **understryker bland annat att man genomfört kraftiga höjningar av de statliga anslagen för forskning och innovation. Socialdemokraterna vill i sin tur inrätta ett nationellt innovationsråd direkt knutet till statsministern, där representanter för politik, näringsliv och forskning ska samlas för att arbeta för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Klicka dig vidare för att läsa vad de enskilda partierna tycker.

Annons
X
Annons
X
Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1

Bild 2 av 9

Kent Persson, Vänsterpartiet

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

Kent Persson (V).

Bör Scanias forskning och utveckling stanna i Sverige och i så fall varför?

– Skulle forskning och utvecklingsavdelningen inom Scania flytta ut från Sverige vore det ett hårt slag för Scanias möjligheter att bibehålla den kompetens som finns i Sverige och på sikt skulle det bli ett hot mot hela verksamheten i Sverige. En flytt från Sverige skulle också innebära negativa konsekvenser för det samarbete som finns mellan företaget och akademin.

Är det viktigt att Sverige ­behåller sin position som ­forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

– Vill vi fortfarande vara en konkurrenskraftig industrination och forskarnation av hög klass, där nya varor och tjänster utvecklas, är ett ökat samarbete mellan akademi, näringsliv, fackliga organisationer och politik nödvändig. Vi behöver också kommersialisera mer av det forskningsresultat som kommer fram och för det behövs riskkapital och tillgång till demonstrationsanläggningar.

Annons
X
Annons
X
Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX Bild 1 av 1

Bild 3 av 9

Socialdemokraterna, Jennie Nilsson

Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

Jennie Nilsson (S).

Bör Scanias forskning och utveckling stanna i Sverige och i så fall varför?

– Det är mycket viktigt att Scanias verksamhet fortsätter att stanna i Sverige. Sverige är ett litet exportberoende land där betydelsen av starka hemmamarknader inte nog kan understrykas. En fortsatt stark närvaro från Scania i Sverige bidrar till att vi kan skaffa oss fördelar på exportmarknaden och att vi behåller strategisk forskningskompetens.

Är det viktigt att Sverige ­behåller sin position som ­forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

– Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Det är helt avgörande för landets utveckling och för att vi ska nå vårt mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet år 2020. Vi socialdemokrater har lagt fram flera förslag om hur vi ska delta i den främsta internationella kunskapsutvecklingen och främja ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Exempelvis vill vi inrätta ett nationellt innovationsråd direkt knutet till statsministern.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  X
  Annons
  X
  Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1

  Bild 4 av 9

  Miljöpartiet, Jonas Eriksson

  Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

  Jonas Eriksson (MP).

  Bör Scanias forskning och utveckling stanna i Sverige och i så fall varför?

  – Det är viktigt att vi har ett bra forsknings- och innovationsklimat i Sverige för att kunna behålla och stärka svensk konkurrenskraft. Vi är ett exportberoende land där vi behöver ligga i framkant i utveckling för att både skapa arbetstillfällen och möta dagens och framtidens klimat- och miljöutmaningar.

  Är det viktigt att Sverige ­behåller sin position som ­forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

  – Det är viktigt. För att klara det måste man tänka holistiskt. Det handlar om att stärka nyfikenhet, kunskapande och entreprenörskap i hela utbildningssystemet, ha ett gott näringslivsklimat med tillgång till kapital, lägre kostnader/skatter för nya forskningsintensiva företag. Det är också viktigt med internationellt utbyte och samarbete mellan lärosäten och forskningsmiljöer.

  Annons
  X
  Annons
  X
  Foto: BERTIL ERICSON/TT Bild 1 av 1

  Bild 5 av 9

  Folkpartiet, Eva Flyborg

  Foto: BERTIL ERICSON/TT

  Eva Flyborg (FP).

  Bör Scanias forskning och utveckling stanna i Sverige och i så fall varför?

  – Ja, det är mycket viktigt. Fordonsklustret i Sverige håller mycket hög internationell klass och är en motor inom näringslivet. Forskningen och utvecklingsarbetet är hjärtat i varje verksamhet och ger bolagen kraft, energi och intäkter i Sverige. Där man har sin FoU där satsar man för framtiden.

  Är det viktigt att Sverige ­behåller sin position som ­forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

  – Ja. Det gör alliansregeringen genom att satsa många miljarder mer än någonsin tidigare i sina forskningsbudgetar. Det är också viktigt att man svarar på företagens behov och har en sund fördelning mellan grundforskning och tillämpad forskning.

  Annons
  X
  Annons
  X
  Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT Bild 1 av 1

  Bild 6 av 9

  Moderaterna, Lars Hjälmered

  Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

  Lars Hjälmered (M).

  Bör Scanias forskning och utveckling stanna i Sverige och i så fall varför?

  – Ja. Avancerad teknisk FoU är viktig för Sverige. Den ger jobb, lägger en grund för nya produkter och tjänster, samt är med och löser viktiga miljö- och andra samhällsutmaningar.

  Är det viktigt att Sverige ­behåller sin position som ­forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

  – Ja. Vi vill att Sverige fortsatt ska vara en stark forskarnation för att bidra till innovationskraft, tillväxt och jobb. Vi har kontinuerligt ökat anslagen till forskning och utveckling, senast med en satsning som omfattar totalt 11,5 miljarder mellan 2013 och 2016. Vi har också gjort Sverige mer attraktivt genom satsningar på infrastruktur, bra skattevillkor för företag och en förenklad expertskatt. Om några veckor går vi vidare med förbättrade migrationsregler. Utomeuropeiska doktorander kommer få möjlighet att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd redan under forskarutbildningen.

  Annons
  X
  Annons
  X
  Foto: ANNA HÅLLAMS/TT Bild 1 av 1

  Bild 7 av 9

  Kristdemokraterna, Mats Odell

  Foto: ANNA HÅLLAMS/TT

  Mats Odell (KD).

  Bör Scanias forskning och utveckling stanna i Sverige och i så fall varför?

  – Att ha kvalificerad forskning och industriproduktion nära sammanlänkad, är viktigt för Sveriges förmåga att klara en alltmer tuff global konkurrens och därmed säkra en bra välfärdsutveckling för framtiden.

  Är det viktigt att Sverige ­behåller sin position som ­forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

  – Sverige är redan ett ledande forsknings- och innovationsland i Europa och kommer på andra plats i Global Innovation Index efter Schweiz. För att kunna fortsätta ha en ledande position är det bra att regeringen kraftigt höjt de statliga anslagen för forskning och innovation. Nu behöver vi ytterligare stärka samverkan mellan forskning, industri och myndigheter. Vi behöver också se till att föra en näringspolitik som gör att Sverige är en attraktiv plats för företag att bedriva forskning i.

  Annons
  X
  Annons
  X
  Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT. Bild 1 av 1

  Bild 8 av 9

  Centerpartiet, Per Åsling

  Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT.

  Per Åsling (C).

  Bör Scanias forskning och utveckling stanna i Sverige och i så fall varför?

  – Fordonsindustrin och dess forskning är inte bara viktig för vår industri som helhet och skatteintäkterna den skapar, utan också för jobb i hela landet. Sedan 2006 har Centerpartiet medverkat till att stora resurser satsats på att skapa rätt förutsättningar för industrin att fortsätta utvecklas i Sverige. Det ska vi fortsätta med.

  Är det viktigt att Sverige ­behåller sin position som ­forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

  – Det är mycket viktigt att Sverige fortsätter att vara en ledande forskar-, teknik- och industrination. I en globaliserad ekonomi är det viktigt att vi skapar förutsättningar för företag att vilja utvecklas här. Därför har Centerpartiet drivit på för sänkt bolagsskatt i flera steg, senast med 16 miljarder kronor. Sedan 2008 lägger vi årligen 450 miljoner kronor i FFI-programmet (Fordonsstrategisk forskning och innovation).

  Annons
  X
  Annons
  X
  Foto: LEIF R JANSSON/TT Bild 1 av 1

  Bild 9 av 9

  Sverigedemokraterna, Anna Hagwall

  Foto: LEIF R JANSSON/TT

  Anna Hagwall (SD).

  Bör Scanias forskning och utveckling stanna i Sverige och i så fall varför?

  – Scania är en stor aktör på den svenska marknaden och det är därför väldigt viktigt att deras forskning och utveckling stannar i Sverige, dels för säkerställa arbetstillfällen – i bland annat Södertälje – och bibehålla eftertraktad kompetens. Scanias lokalisering i Södertälje sänder ut signaler till internationella företag att det är attraktivt att lägga forskning och utveckling i Sverige.

  Är det viktigt att Sverige ­behåller sin position som ­forskarnation och hur ska det i så fall gå till?

  – Sverigedemokraterna vill lyfta fram svensk forskning och utveckling, öka konkurrensmöjligheterna för svenska företag på den internationella marknaden. Vi säkerställer detta genom att minska regelkrånglet för svenska företag, göra det lättare att anställa och trygga tillgången på rätt kompetens.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X