Annons

”Politiker tycks inte veta hur SFI fungerar”

Som SFI-lärare undrar jag om det finns ett genuint politiskt intresse för SFI och en vilja att satsa på utbildning och integration hos nyanlända? Det skriver Lillemor Persson.

Under strecket
Publicerad
Foto: Anders AhlgrenBild 1 av 2

Lillemor Persson

Foto: PrivatBild 2 av 2
Foto: Anders AhlgrenBild 1 av 1
Foto: Anders Ahlgren

DEBATT | SVENSKA FÖR INVANDRARE

Nyligen har såväl SvD som DN granskat SFI och politiker från alla riksdagspartierna har varit snabba med att kommentera och tycka till. Det är välkommet med en granskning av SFI och de skilda förutsättningar och villkor som finns inom utbildningen. Det larmas om lärarbrist, problem med upphandlingar, skilda villkor och förutsättningar hos kommunala kontra privata anordnare och mer därtill. Men, istället för att få läsa om konkreta och genomtänkta förslag på hur utbildningen, och därmed en av de viktigaste förutsättningarna för integration, kan förbättras så slås man av att okunskap och missförstånd kring SFI fortfarande verkar frodas. Framför allt hos politiker och beslutsfattare.

I stort sett alla riksdagspartierna tycker att utbildningen ska individanpassas mer och studierna ska bli flexiblare. Men att alla ska gå ”samma väg genom systemet oavsett bakgrund”, vilket Liberalerna verkar tro, är långt ifrån sant. Få utbildningar är idag så individanpassade och flexibla som SFI, vilket fastställdes i kursplanen från såväl 2009 som 2012. För nyanlända ska utbildningen anpassas utifrån bakgrund, behov och förutsättningar och den kombineras ofta med flera olika aktiviteter samtidigt såsom SFI, samhällsorientering, meritportfölj, praktik eller arbete. Det är nog snarare andra delar i samhället än SFI som behöver bli mer flexibla då det till exempel för många nyanlända är väldigt svårt att få praktikplatser både hos kommuner och företag.

Annons
Annons

Moderaterna vill att SFI ska bli mer webbaserat, kunna bedrivas på distans och ha mer yrkesinriktning. Ja, självklart är det viktigt för utvecklingen av utbildningen men det är också något som i hög grad faktiskt redan finns och bedrivs hos många SFI-anordnare, såväl kommunala som privata. Om intresset verkligen finns är representanter från partierna mer än välkomna att kontakta oss som faktiskt arbetar med SFI.

Moderaterna vill också ”ställa tuffare krav så att nyanlända läser klart SFI” och civilminister Ardalan Shekarabi (S) skriver på Twitter att ”hoppa av SFI ska inte vara ett alternativ”. Vet Moderaterna överhuvudtaget något om hur otroligt tuffa krav som det redan ställs på nyanlända? Är Shekarabi medveten om att de många avhoppen bland annat beror på jobb eller andra studier som sen leder till arbete?

Centerpartiet i sin tur verkar helt ha missat att SFI är en kvalificerad språkutbildning som (borde) ställa höga krav på lärarna. Istället för att satsa på fler utbildade, legitimerade lärare i svenska som andraspråk tycker Centerpartiet att ”andra kvalifikationer kan vara till grund för anställning som lärare”.

När jag som SFI-lärare möts av detta undrar jag: Var finns det ett genuint politiskt intresse för SFI och en vilja att satsa på utbildning och integration hos nyanlända?

Definitivt inte hos Sverigedemokraterna eftersom de ”inte har haft SFI som en intressefråga” och deras övriga integrationspolitik är obefintlig.

Det finns mycket att se över och förbättra inom SFI. Till exempel lärarbristen är en enorm utmaning men att anställa obehöriga är helt fel väg att gå. Och när det inom en treårsperiod behövs fler än 4 800 SFI-lärare förundras jag bland annat över att regeringen och lärarfacken beslutat att inte låta SFI-lärarna ta del av lärarlönelyftet.

Annons
Annons

Lillemor Persson

Foto: PrivatBild 1 av 1

Konkreta förslag med förankring i verkligheten – istället för politikernas gissningar och tyckande – borde vara:

• Att redan verksamma, legitimerade lärare inom SFI får ta del av lärarlönelyftet.

• Att se över möjligheterna att erbjuda SFI-lärare ferietjänst, som inom andra skolformer, istället för semestertjänst som är vanligast. På så sätt kan man både locka nya lärare till yrket men också få redan verksamma att stanna kvar.

• Satsa på kompentensutveckling och fortbildning av de som arbetar inom SFI, såväl obehöriga som behöriga för att öka andelen legitimerade lärare inom utbildningen.

• Att anställa och rekrytera fler modersmålslärare till SFI för att underlätta språkinlärningen och få ökad tillgång till studiehandledning på modersmål.

• Fler satsningar på studie- och yrkesvägledning på SFI.

Att arbeta som SFI-lärare är ett oerhört givande, utmanande och faktiskt ett helt fantastiskt jobb men det vore lättare att ta sig an uppgiften att utbilda nyanlända i svenska och svenska samhället om yrket faktiskt togs på allvar.

Lillemor Persson

SFI-lärare Umeå

Lillemor Persson
Lillemor Persson Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons