Politiker ska inte granska sig själva

Vid en kartläggning som riksdagens utredningstjänst gjort står det klart att revisionen som ska granska kommunens verksamhet i hela 77 kommuner i landet leds av en partikamrat. Detta är uppseendeväckande och tyder på brist på förståelse av demokratins villkor, skriver Elisabeth Svantesson (M), ledamot i finansutskottet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Varje medborgare har rätt att kräva att deras skattepengar används effektivt och att de kommer rätt verksamheter till del. Vi vill att barn ska ha en bra skolgång, att äldre ska få en god omsorg och att samhället utvecklas på bästa sätt. Dessutom vill vi vara säkra på att den offentliga förvaltningen, både på lokal och nationell nivå, är fri från korruption och mutor. För att kontrollera att reglerna efterlevs och att verksamheter sköts effektivt finns det flera olika revisionsorgan. Deras roll är viktig för trovärdigheten till det svenska skattesystemet och en grundförutsättning för vår demokrati.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons