X
Annons
X

Politiker får inte abdikera

Ansvaret för kvalitet och effektivitet minskar inte för att man låter en entreprenör driva offentlig verksamhet. Risken för fusk och svinn med skattebetalarnas pengar är stor om inte ansvariga politiker tar sitt uppföljnings- och kontrollansvar på allvar. Det visar bland annat upprepade fall av fusk inom Stockholms läns landsting. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, (S).

Det senaste i raden av fusk avslöjades av SvD den 21/7. Då handlade det om hur Securitas,som ansvarar för biljettkontrollerna i tunnelbanan, både blåser upp inrapporterade siffror och missköter verksamheten. I våras kunde vi läsa om hur SL ersatte en bussentreprenör för turer som aldrig körts, Proximakliniken i Nacka blev för andra gången återbetalningsskyldiga efter fusk med inrapportering av statistik. Det var dessutom först när externa revisorer uppmärksammade svinnet som det blev till allmän kännedom. Men också dyra avtal slutna utan konkurrens, som exempelvis upphandlingen av driften på Spårväg City, där entreprenören kunde ta ut 40 procentig vinst på skattebetalarnas pengar, förekommer.

Händelserna har några saker gemensamt. En avsaknad av regelbunden uppföljning och kvalitetskontroll, brist på mätbara system som per automatik rapporterar in relevanta siffror, brist på meddelarfrihet och avsaknad av politiskt ledarskap och ansvarskännande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X