Annons

Politiker borde kunna arbeta tillsammans

Upploppen i Husby och andra Stockholmsförorter sker mitt bland familjer och drabbar särskilt barnens trygghet. Och när politikerna väljer att skylla på varandra underbyggs motsättningarna, skriver Elisabeth Dahlin och Agneta Åhlund, Rädda Barnen.

Publicerad

Rädda Barnen arbetar sedan flera år i miljonprogramsområden kring storstäderna. Vi möter barn, ungdomar och föräldrar som känner en ökad frustration över arbetslösheten, över barnfattigdomen och över att barnen här generellt riskerar att inte klara skolan med godkända resultat. Vi möter också en oro för den större risken för ohälsa och för att barn utsätts för våld i högre utsträckning än de barn och unga som bor i andra områden.

Vi menar att konsekvenserna av det sociala och ekonomiska utanförskapet är en direkt följd av låg sysselsättning och bristande resurser för skola och socialtjänst. Den bristande likvärdigheten, mellan och inom kommuner och stadsdelar, som identifieras tydligt i forskning som till exempel i Rädda Barnens barnfattigdomsrapporter är oacceptabel. Födelseort får inte vara avgörande för barns och ungas möjligheter i livet. Trots en bred politisk enighet kring detta ser inte föräldrar, barn och unga effekterna i sina närområden. I stället beskriver man ett samhälle där institutioner drar sig tillbaka, där socialtjänsten inte mäktar med och där näringslivets lokala närvaro har minskat.

Annons
Annons
Annons
Annons