Annons
X
Annons
X

Politiker bör signalera att bil inte är självklart

Klimatet och miljön kräver att vi människor agerar annorlunda. Den största utmaningen är att minska transportsektorns bidrag till klimatförändringen. Det är dags att politikerna på allvar försöker minska bilismen, skriver professorerna Tommy Gärling och Margareta Friman.

BRÄNNPUNKT | KLIMATET

Höjd skatt är en nödvändig politisk åtgärd för att minska bilanvändningen.
Tommy Gärling och Margareta Friman

Politiker kan i stor utsträckning bidra till att bilismen minskar på frivillig basis – om de tydligt signalerar att det är önskvärt! Det visar internationell forskning. Tyvärr verkar ansvariga svenska politiker inte beredda att på det sättet bidra till att bilanvändningen minskar. Det är ett tungt ansvar de tar på sig – för miljön, människors hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle. I en tidigare deattartikel på Brännpunkt 28/8 2011 har vi framfört denna synpunkt. Nedan redovisar vi att den delas av forskare från olika länder.

Den holländska regeringens råd för miljö och infrastruktur och det europeiska nätverket av motsvarande råd i andra EU länder (EEAC) anordade nyligen en konferens där boken ”Keep moving, towards sustainable mobility” presenterades. Boken är en antologi med kapitel av framstående transportforskare inom beteendevetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap och statsvetenskap. Vid konferensen presenterades forskningsbaserade idéer om hur dagens transportsystem i Europa kan förändras mot en ökad hållbarhet utan att samtidigt äventyra människors välfärd. Vi ger en kort sammanfattning av dessa idéer.

Den största utmaningen är att minska transportsektorns bidrag till klimatförändringen. Behovet understryks av den senaste rapporten från Världsbanken som redogör för hur världen kommer att se ut om jordens uppvärmning ökar till fyra grader, vilket förutsägs kommer att inträffa i slutet av detta sekel om inga åtgärder vidtas. Utifrån analyser i antologin förmodas att transportsektorns utsläpp av växthusgaser fram till 2050 kan minska med 50 till 80 procent med ny och redan tillgänglig teknik. Men det finns inte en enda lösning. Istället krävs en kombination av lokala, regionala och nationella lösningar.

Annons
X

Bedömningen av hur mycket teknik kan bidra med gäller för dagens nivå av bilanvändning. En allmän bedömning är att den inte kan fortsätta att öka utan tvärtom måste minska. Samhället behöver därför organiseras om, så att människor blir mindre beroende av bilen för att ta sig till arbetsplatser, affärer, annan service och fritidsaktiviteter. Idag går utvecklingen tyvärr åt fel håll med allt mindre service i glesbyggd och stora köpcentra som byggs utanför städerna. För en hållbar utveckling krävs även att investeringar i kollektivtrafik blir större än investeringar i vägar. Samtidigt behövs teknikneutrala politiska åtgärder. Först för stimulans att utveckla dagens bilar och bränslen mot hållbarhet, men på sikt för stimulans att utveckla nya koncept för hållbara privata transporter.

På kort sikt måste andra åtgärder vidtas som minskar bilanvändningen. Höjd skatt är en nödvändig politisk åtgärd. Det blir inte dyrare för bilanvändare om åtgärden har den avsedda effekten – att minska bilanvändningen. Att det är möjligt visar forskning – ett budskap som politiker tydligare bör förmedla.

Vårt bidrag till antologin är en översikt av flera storskaliga program som genomförts i främst Australien, England, Japan och Tyskland för att påverka medborgares vilja att frivilligt minska sin bilanvändning. Sådana program leder till mellan 15 och 30 procent minskning bland de som deltar genom att de avstår från eller ersätter vissa bilresor. EU har en kampanj ”Do the right mix” som informerar medborgarna om hur bra det är för plånboken, hälsan och miljön. Minskade kostnader för bilismen medför dessutom att samhället får ökade resurser för att förbättra annan offentlig service.

Politiker kan genom att ge rätt signaler göra mycket för att bilismen ska minska på frivillig väg. Vi menar att det är hög tid att de gör det.

TOMMY GÄRLING

professor emeritus i psykologi, Göteborgs och Karlstad universitet

MARGARETA FRIMAN

professor Karlstads universitet

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X