Politiker behöver erfarenhet

Företagare | Bliv vid din läst De nya ministrarnas aktieinnehav har väckt visst intresse. Carl Bildt har sålt sina aktier i Vostok Nafta och lovar att lösa in sina 15 000 optioner i företaget så fort det går. Gott så.

Under strecket
Publicerad
Annons

Samtidigt meddelar den socialdemokratiske riksdagsledamoten Hans Hoff att han tänker anmäla kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell till Konstitutionsutskottet. Tillsammans med sin fru äger Odell en tredjedel av Bellstasund AB, ett företag som bland annat säljer vårdtjänster till kommuner. Finansdepartementet har utrett saken och kommit fram till att det inte finns någon intressekonflikt. Men Hoff nöjer sig inte med det.

Ska man vara nitisk finns andra ministrar i motsvarande jävsituation. Får Eskil Erlandsson samtidigt vara jordbruksminister och delägare i ett jordbruk? Går det över huvud taget att vara statsråd och företagare? Vilka branscher är i så fall godkända?
Problemet är att när stat och kommun fått så vittsträckt inflytande att knappt någon bransch går fri, blir det
praktiskt taget omöjligt att kombinera yrkesverksamhet som entreprenör med ett politiskt engagemang. Den som växer upp i ett företagarhem får välja mellan att ta över familjeföretaget eller att ställa upp i val. Politik blir ett livslångt yrke, ett skrå.

Annons
Annons
Annons