X
Annons
X

”Politiken tvingar flyktingar att riskera livet”

Utan lagliga vägar för människor som tvingas på flykt från krig och förföljelse kommer Storbritannien, tillsammans med övriga Europa, genom sin politik fortsätta att tvinga människor till desperata handlingar där de riskerar sina liv. Det skriver fyra migrationsforskare i en replik till Storbritanniens ambassadör.

Migranter har tagit sig över staket i Calais i Frankrike för att på så sätt ta sig ombord tåg eller lastbilar och vidare till Storbritannien. Bilden är från den 7 augusti i år.
Migranter har tagit sig över staket i Calais i Frankrike för att på så sätt ta sig ombord tåg eller lastbilar och vidare till Storbritannien. Bilden är från den 7 augusti i år. Foto: Emilio Morenatti/AP

SvD Debatt 15/8 skrev Storbritanniens ambassadör om nya strategier i den alltmer omdiskuterade ”migrationskrisen som påverkar Europa”. Greppen i artikeln är välkända: Genom att teckna en bild av flyktingar som brottslingar och göra transnationell migration till en säkerhetsfråga försöker ambassadören få gehör för, och ett erkännande av, alltmer våldsam migrationspolitik. Det sker i artikeln mer eller mindre uttryckligen men alltigenom försåtligt: Migranter ”försöker bryta sig igenom stängsel”, ”tvinga sig”, ”smuggla sig” in i en nation som ”ger skydd till dem som behöver det” och som efter Sverige tagit emot flest personer för vidarebosättning i Europa sedan 2008. Paul Jonstons antaganden om människor på flykt, om man så vill människosyn, ska vi lämna därhän. Emellertid vill vi tydliggöra några saker och även lägga till fakta som har utelämnats i artikeln.

Migranter har tagit sig över staket i Calais i Frankrike för att på så sätt ta sig ombord tåg eller lastbilar och vidare till Storbritannien. Bilden är från den 7 augusti i år.

Foto: Emilio Morenatti/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X