Annons

Politiken saknar 60-talets vrede

SVERIGE OCH VÄRLDEN Samtidigt som det svenska samhället radikaliserades förde Olof Palme ut de utrikespolitiska frågorna på gatorna, gjorde dem ideologiska och politiskt brännbara. I dag präglas utrikespolitiken åter av försiktighet. Sverige stöder sig på EU-samarbetet och på nytt växer klyftan mellan vad politiker ägnar sig åt och vad som engagerar vanligt folk, skriver Marie Demker.

Under strecket
Publicerad

Utrikespolitik tillhörde en gång de fina salongerna. Det är väl i ingen slump att förre kabinettssekreteraren Sverker Åström i sina memoarer ”Ögonblick” rubricerar 1968 års studentrevolts inflytande på UD som ”68 under kristallkronorna” eller att UD benämns som ”Sofia Albertina” efter husets ursprungliga kungliga härskarinna. Och visst är det något speciellt, för det lilla fåtal som någon gång får möjlighet, att få promenera omkring med cocktailglas vid en mottagning på någon svensk ambassad någonstans i världen och frottera sig med människor i vackra kläder som helst talar franska.
Fram till 1960-talet var den svenska utrikespolitiken just så förfinad, sofistikerad och framför allt utformad bortanför den vanliga politiken.

Men med 1960-talet vändes allt upp och ned. Med kampen mot avkolonisering, mot apartheid och mot USA:s krig i Vietnam blev utrikespolitik och internationella frågor något som mobiliserade vanliga människor. Även om det mest var de unga som deltog i Vietnamdemonstrationerna, så
radikaliserades också hela den svenska politiska scenen. Alla svenska partiers politiska program antog en radikalare skepnad runt 1970, och det utrikespolitiska området var inget undantag.
De borgerliga regeringarna fortsatte under 1970-talet den starka internationella kritikertradition som socialdemokratin påbörjat i slutet av 1960-talet. Utrikespolitiska frågor hade dragits ut på gatorna, gjorts till allmängods och formulerats som ideologiska skiljelinjer. Sverige fick en plattform, mellan blocken, ståendes på alliansfrihetens grund och med en statsminister som började tala som en statsman.

Annons
Annons
Annons