Annons

Politiken kan riva hinder för jämställdheten

Under strecket
Publicerad

Johanna Möllerström och Carolin Dahlman skriver att ändrade normer och värderingar, inte politik, skapar jämställdhet (
Brännpunkt 30/1). Jag håller inte med. Normer och värderingar som på ett negativt sätt begränsar människors livsval måste förändras. Däremot kan även politiken bidra med lösningar för att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden och i samhället. Politiken ska inte baseras på tvångsmetoder såsom kvotering, men den kan riva många av de hinder som finns för jämställdhet.

En viktig politisk åtgärd som gjort det enklare för kvinnor att få ihop sin ekonomi och tillvaro är jobbskatteavdraget. Avdraget har lett till en ökning av antalet arbetade timmar framför allt bland kvinnor, vilket leder till högre lön. Då kvinnor tyvärr fortfarande är i majoritet bland låg- och medelinkomsttagare har de största procentuella skattelättnaderna också gått till just kvinnor.

Annons
Annons
Annons