Annons
X
Annons
X

Politiken bakom parollerna

Folkpartiet ska locka väljare med Ja till Europa, Socialdemokraterna med Jobben först. Men vad är politiken bakom parollerna? SvD bad partiledarna förklara.

Kamp mot lönedumpning

Paroll: Jobben först

Mona Sahlin, Socialdemokraterna:

– En viktig fråga för EU-parlamentet är att vi vill att man ska skära ner på jordbrukssubventionerna och i stället investera det i utbildning och jobb i Europa. Man ska också bygga upp de regionala tillväxtfonderna som ger jobb och tillväxt. En bonusfråga är att släppa fram vuxen-Erasmus. Alla ungdomar vet vad Erasmus är, att man kan plugga ute i Europa. Vi tycker att vuxna ska ha samma chans.

Annons
X

Vad är ditt parti ensamt om att tycka?

– Att den fria rörligheten även måste omfatta kamp mot lönedumpning. Där går en väldigt tydlig ideologisk skillnad. Det andra är att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för jobben. Det är inte att slarva med ekonomin att ta ansvar för jobben.

De gröna driver tuffa klimatkrav

Paroll: ”Rösta för bättre klimat.”

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Peter Eriksson, Miljöpartiet:

  - Vi vill ju att EU ska anta starkare, mer skarpa bindande mål för EU-staterna. Europaparlamentet ska också driva skärpta krav på bilindustrin. Transporterna är ett viktigt område idag. Vi vill också att EU:s budget ska belysas ur ett klimatperspektiv. I dag går en hel del av EU:s budget till nya vägar och motorvägar . Det ska gå till moderna, klimatsmarta lösningar som järnvägar. Vi tycker också EU ska bli tuffare när det gäller att få bort subventioner till fossila bränslen, i dag finns det fortfarande statliga subventioner när det gäller kolbrytning.

  Ditt parti är ensamt om att tycka?

  – Den gröna gruppen är ensam om att driva tuffa krav som är i paritet med det som forskarna anser är nödvändigt. ”

  V är mest EU-kritiska

  Paroll: ”Din EU-kritiska röst”

  Lars Ohly, Vänsterpartiet:

  – Det betyder att vi ständigt kommer att ifrågasätta mer maktöverföring till EU och kritiskt granska den makt som utövas av EU. Utöver det lyfter vi fram tre områden: klimatpolitiken som måste bli mer radikal, jämställdheten som är satt på undantag och kollektivavtalen där konflikträtten måste stärkas.

  Ditt parti är ensamt om att tycka?

  – Det är svårt att överträffa oss i kritik av EU. Vi är det mest kritiska partiet vilket kommer att visa sig i att vi inte kommer att besluta om någon maktöverföring till EU. Dessutom är vi det parti som mest ifrågasätter de förmåner och villkor som både tjänstemän och parlamentariker har inom EU-systemet. Vi tycker att det är orimligt att man ska tjäna 136 000 kronor i månaden efter skatt som parlamentariker.

  Höj skatten på alkohol i EU

  Paroll: ”En ansvarsfull alkoholpolitik i EU”.

  Göran Hägglund, Kristdemokraterna:

  – Vi vill höja minimiskatterna på alkohol inom EU. Det påverkar främst de övriga länderna, men om de höjer sina skatter kommer intresset att minska bland svenskarna att åka till andra länder och handla billig alkohol. Dessutom vill vi minska införselkvoterna av alkohol till den nivå vi hade när vi gick med i EU. Då hade man rätt att ta med sig det man kunde bära, nu handlar det om hur mycket som får plats i lastbilen. Vi vill tillbaka till att gränsen ska gå vid hur mycket man kan bära.

  Ditt parti är ensamt om att tycka?

  – Det tydligaste är nog det här med det alkoholpolitiska alternativet. Frågan är så oerhört viktig också för att vi ska komma åt langningen.

  Engagemang skapar nya jobb

  Paroll: ”Europas förenta krafter”

  Maud Olofsson, Centerpartiet:

  – Det betyder att om alla Europas medborgare anstränger sig för att till exempel rädda klimatet, skapa jobb och hitta på nya idéer kring hur vi startar företag så finns det en väldig kraft i Europa. Vi vill beskriva att alla medborgare är viktiga i det här. Alla länder är viktiga. Hjälps vi bara åt för att lösa finanskris och klimatkris så har vi förmågan att göra det.

  Ditt parti är ensamt om att tycka?

  – Mitt parti förenar ett starkt Europaengagemang med ett starkt engagemang för företagande och tillväxt med ett starkt miljöengagemang. Det vill säga att vi behöver Europa för att få både en ambitiös klimat- och energipolitik och en ambitiös småföretagspolitik. När vi kopplar ihop dem skapar vi nya jobb.

  För öppenhet mot protektionism

  Paroll: Använd din röst för fler jobb.

  Fredrik Reinfeldt, Moderaterna:

  – Vi tar ställning för öppenhet mot protektionism, viktigt för ett exportberoende land som Sverige. Vi tar ställning för ytterligare åtgärder som häver finanskrisen, bland annat multilaterala resurser till länder som har problem, vi förordar en europeisk finansinspektion för att förstärka tillsynen. Allt det är åtgärder som underlättar kreditgivningen. Det är brist på kreditgivning som håller undan väldigt många jobb i Sverige i dag.

  Vad är ditt parti ensamt om att tycka?

  – Moderaterna står tydligare upp för ansvarstagande för de offentliga finanserna än någon annan. Därför att vi vet att den som tappar greppet om de offentliga finanserna tvingas till skattehöjningar och nedskärningar. Europa är i ett utsatt läge där en stor andel av länderna har stora underskott. I en del fall tvåsiffriga.

  Rösta för ett europeiskt FBI

  Paroll: ”Ja till Europa”

  Jan Björklund, Folkpartiet:

  – Det finns flera konkreta förslag, som att vi vill ha ett europeiskt FBI. Vi vill avveckla EU:s jordbrukspolitik men de resurserna ska vi använda till nya europeiska projekt som stärker sammanhållningen, med infrastrukturprojekt och spjutspetsforskning. Vi tycker att Sverige ska bli medlem i euron. Det är några frågor. Men vi vill också redovisa vår attityd till samarbetet. Om vi hamnar i parlamentet så kommer vi att medverka till att Europa också samarbetar mer på nya områden, frågor som kanske i dag inte diskuteras.”

  Ditt parti är ensamt om att tycka?

  – Vi vill driva ett europeiskt FBI. Det är inte en uniformerad styrka som går ut och stoppar bilar i trafiken. Det är en kriminalpolis som bekämpar den grova brottsligheten, som att göra tillslag i många länder samtidigt.”

  Listan samlar all EU-kritik

  Paroll: ”Det EU-kritiska alternativet”.

  Sören Wibe, Junilistan:

  – Vi vill vara ett alternativ för dem som är EU-kritiska men som inte kan ge uttryck för det i sina hempartier som Socialdemokraterna och Moderaterna. Vi vill att de ska kunna ge luft åt sin kritik. När vi säger ja till samarbete men vill begränsa EU:s makt och inflytande över länderna är det en kritik som måste komma fram. De borgerliga har sin kritik mot EU och socialisterna har sin, men vi är ensamma om att fånga upp all kritik och försöka göra den så heltäckande som möjligt.

  Ditt parti är ensamt om att tycka?

  – Vi är det enda parti som har EU-frågan främst och nästan som enda fråga. Vi vill verkligen använda oss av parlamentet för att få fram vår EU-kritiska politik.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 8
  Bild 2 av 8
  Bild 3 av 8
  Bild 4 av 8
  Bild 5 av 8
  Bild 6 av 8
  Bild 7 av 8
  Bild 8 av 8
  Annons
  X
  Annons
  X