Annons
X
Annons
X

politik

Det blir ingen överenskommelse före årsskiftet om de två sista direktiven i EU:s planerade gemensamma asyl- och migrationspolitik.

När migrationsminister Barbro Holmberg och hennes ministerkollegor möttes i Bryssel i går, konstaterade den italienske ordföranden kort att över 30 reservationer återstår och önskade det kommande irländska ordförandeskapet lycka till.

– Det fördes inga som helst förhandlingar, säger Holmberg till TT.

Planen var att nå politiska överenskommelser kring på vilka grunder för skydd som EU:s gemensamma politik ska vila, liksom en rad kontroversiella förslag till hur asylproceduren ska se ut. De två direktiven är de sista som återstår i den plan för en gemensam migrationspolitik som fastslogs i och med Amsterdamfördraget 1997.
Det så kallade procedurdirektivet är hårt kritiserat, och innehåller bland annat förslag om att upprätta listor över ”säkra länder” utanför EU, dit asylsökande som anses sakna grund för sin ansökan ska kunna sändas.
Såväl FN:s flyktingorgan UNHCR som människorättsorganisationen Amnesty International har i skarpa ordalag kritiserat planerna, och anklagar EU för att urholka
internationella flyktingkonventioner om de genomförs.

Annons
X

De två direktiven skulle egentligen vara klara före årsskiftet. Den absolut sista tidsgränsen, fastslagen i Amsterdamfördraget, är 1 maj 2004.
Barbro Holmberg är optimistisk om att den tidsgränsen ska kunna hållas.

Karl Vicktor Olsson, tt

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X