”Polisens kris slår mot trafiksäkerheten”

Antalet trafikpoliser har minskat väsentligt de ­senaste åren. Vi är djupt oroade för dagens situa­tion när det gäller den yrkes­mässiga trafiken på väg. Brister i Polisens förmåga drabbar trafik­säkerheten men leder också till snedvridning av konkurrensen, skriver representanter för yrkestrafiken på väg.

Under strecket
Publicerad
Vi kräver att regeringen tar situationen på allvar och snarast vidtar åtgärder för att vi ska få en fungerande trafikövervakning och ett trafiksäkerhetsarbete i balans, skriver författarna.

Vi kräver att regeringen tar situationen på allvar och snarast vidtar åtgärder för att vi ska få en fungerande trafikövervakning och ett trafiksäkerhetsarbete i balans, skriver författarna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Med den utveckling som varit inom Polisen håller trafiksäkerheten på att nedmonteras i rask takt. Vi som representerar yrkestrafiken är mycket bekymrade över det. Situationen är märklig i och med att regeringen nyligen beslutat att trafiksäkerhetsarbetet ska intensifieras. Hur kan rege­ringen då blunda för att Polisens trafikövervakning inte fungerar? Var är helhetssynen i frågan? 

Annons
Annons
Annons