Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Polisen: Vi har inte kontroll på flyktingströmmen

Flykten till Europa
Polisen har förlorat kontrollen över flyktingsituationen, visar polisledningens egna bedömningar. Se fler av de interna dokumenten på svd.se/ledare.

Polisen har förlorat kontrollen över flyktingsituationen, visar polisledningens egna bedömningar. Se fler av de interna dokumenten på svd.se/ledare. Foto: Ur Nationell operativ lägesbild, Särskild händelse ALMA, Nationella ledningsstaben 2015-10-09

Polisen har förlorat kontrollen över flyktingsituationen. Det framgår av den högsta polisledningens interna dokument (se fler här).

Sedan september betecknar polisen flyktingströmmen som en så kallad ”särskild händelse”. En av de prioriterade uppgifterna är inre utlänningskontroll. Men den fungerar inte.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  SvD har tagit del av över 30 lägesbilder och promemorior från den Nationella operativa avdelningen (Noa, före detta rikskriminalpolisen), och de ger en samstämmig bild. Från mitten av september – bara dagar efter att flyktingströmmen blev särskild händelse – och framåt klarar polisen inte av att sköta den inre utlänningskontrollen.

  Annons
  X

  Lägesbilderna från polisens nationella ledningsstab, märkta ”Ej för spridning utanför Polismyndigheten”, noterar gång på gång att ”den kontroll som polisen är skyldiga att genomföra inte kan verkställas i tillräcklig utsträckning”. Lägesbilderna anger ”vår oförmåga att utöva kontroll” som en huvudanledning till den nationella bedömningen, och noterar att ”det okontrollerade flödet samt bristen på boende skapar säkerhetsincidenter och ordningsstörningar i samtliga regioner”.

  Oförmågan att bedriva inre utlänningskontroller i tänkt utsträckning gäller genomgående Stockholmsregionen, men från den andra veckan i oktober även i region Väst (Göteborgsområdet) och Syd (Skåneområdet).

  Interna promemorior som upprättats av Regionalt taktiskt centrum i Stockholm för Noa visar hur migranterna dagligen kommer i hundratal till huvudstaden, men att polisresurserna inte är tillräckliga för att kontrollera efter behov.

  Bedömningen är att ”polis i yttre tjänst har förmåga att kunna omhänderta 25-50” per dygn, samtidigt som gränspolisen bedöms ”kunna hantera 8-10”. Inte heller krimjouren har större kapacitet.

  Migrationsverkets förvar utgör en flaskhals, vilken får direkt påverkan på vilka beslut polisen fattar: ”Om det visar sig att Migrationsverket inte har några lediga förvarsplatser kommer beslutsfattare vid polismyndigheten fatta annat beslut. Till exempel att dakta utlänningen och därefter friges”.

  Redan den 16 september skriver man att ”det i nuläget är fullt på förvaren och det finns inte en enda förvarsplats att tillgå”. Från den 24 september och framåt ges den sammanfattande bedömningen att ”Resursläget på personal är mycket ansträngt samt att den kontroll som polisen är skyldiga att genomföra inte kan verkställas i tillräcklig utsträckning”.

  Under nästan hela den särskilda händelsen anser alltså polisens högsta ledning att den inre utlänningskontrollen inte fungerar. Utåt kommunicerar dock polisledningen att kontrollerna är prioriterade.

  ”Inre utlänningskontroll ska vara en prioriterad uppgift”, sade exempelvis Stockholmsregionens ansvariga i slutet av september. ”Vi kommer att öka antalet inre utlänningskontroller.” (DN 24/9).

  Frågan har en politisk dimension. Exempelvis Moderaterna kräver att tillfälliga gränskontroller inrättas. Men regeringen menar att det är upp till polisen och Migrationsverket att rekommendera om sådana behövs. Så sent som i riksdagens partiledardebatt på onsdagen gav statsminister Stefan Löfven intryck av att polisen behärskar situationen. ”Den inre utlänningskontrollen skärps” sade Löfven. Polisledningens interna dokument ger en annan bild.

  Gränskontroller har diskuterats i Noa, men polisledningen har inte föreslagit sådana för regeringen. Källor inom polisen, som vill vara anonyma, misstänker att polisledningen här låter beslutsunderlagen styras av politisk hänsyn. Det skulle kunna uppfattas som kontroversiellt om polisen vore pådrivande för införande av gränskontroller, säger källorna till SvD.

  En annan möjlighet är att polisledningen väljer mellan två dåliga ting. Det är oklart om polisen skulle kunna klara gränskontroller bättre än de inre kontrollerna.

  ”Det verkar vara så att den rådande uppfattningen är att vi varken kan klara av en ordentlig inre utlänningskontroll eller skulle klara av att stänga gränserna och införa gränskontroll” säger en källa till SvD. ”Vi beräknas klara av att hålla gränserna i två dagar och sedan skulle misslyckandet vara mer uppenbart för alla än det haveri som nu sker i någon form av tysthet, eller hur man ska uttrycka det”.

  Annons

  Polisen har förlorat kontrollen över flyktingsituationen, visar polisledningens egna bedömningar. Se fler av de interna dokumenten på svd.se/ledare.

  Foto: Ur Nationell operativ lägesbild, Särskild händelse ALMA, Nationella ledningsstaben 2015-10-09 Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X